CSR

23/04/2015

Wymarzony Król Lew

Pracownicy AB S.A. po raz kolejny spełnili marzenie podopiecznego Fundacji Mam Marzenie. Marzeniem okazał się legendarny "Król Lew".

Czternastoletnia Marzenka zapragnęła objerzeć ukochaną bajkę "Król Lew" w kinie. W spełnienie tego marzenia zaangażowałi się nie tylko pracownicy naszej firmy, ale także Kino Nowe Horyzonty, które udostępniło salę kinową, jak i firma The Walt Disney Company Central Eastern Europe, która przekazała licencję na wyświetlenie bajki. Marzenka otrzymała w prezencie kilkunaście bajek na DVD: Disneya, w tym oczywiście „Króla Lwa” (żeby zawsze mogła wrócić do swoich ukochanych bohaterów), baśnie Hansa Christiana Andersena oraz gry.

Podopieczna Fundacji była zachwycona indywidualnym seansem. Przestronna sala kinowa, ciemność podczas projekcji, nagłośnienie, ekran, no i oczywiście ukochany Król Lew  zrobiły na niej duże wrażenie.

Marzenka swoim Marzeniem przeniosła nas wszystkich kilkanaście lat wstecz, do czasów, kiedy to sami z wypiekami na twarzy oglądaliśmy na wielkim ekranie losy Simby. Marzenie niepełnosprawnej i ciężko chorej, ale za to radosnej i otwartej dziewczynki, było naprawdę wyjątkowym  i wzruszającym przeżyciem dla nas wszystkich.

Dziękujemy Marzence za możliwość spełnienia tak cudownego Marzenia!

Więcej informacji o Fundacji Mam Marzenie: http://www.mammarzenie.org/


26/09/2014

AB S.A. - firma społecznie zaangażowana

Działania AB SA na rzecz otoczenia społecznego

Firma od lat aktywnie pomaga i wspiera potrzebujących. Nie tylko współpracuje z istniejącymi organizacjami, ale też zachęca do działania pracowników i prowadzi autorskie działania. Przykładem jest akcja „TB Paka dla dzieciaka”, organizowana co roku w okresie świątecznym we współpracy z Fundacją „Mam Marzenie”. Celem akcji jest wsparcie najuboższych rodzin. Pomoc trafia do potrzebujących osób za każdym razem, gdy w okresie przedświątecznym klient kupi produkty TB Print – marki własnej AB – za  określoną kwotę minimalną. Podopieczni Fundacji otrzymują wówczas paczkę z prezentami – wśród nich znalazły się m.in. przybory szkolne, pościel, ręczniki, odzież, akcesoria kuchenne, środki czystości i chemia gospodarcza.

AB SA oferuje też swoim kontrahentom udział w programie partnerskim „TB Partner”. W zamian za nabywanie produktów marek własnych AB, uczestnicy otrzymują punkty. Mogą je wymieniać na upominki, ale mają też możliwość przeznaczenia ich na szczytny cel – wsparcie Fundacji „Mam Marzenie”. Co więcej, do każdej liczby punktów przekazanych przez klienta na rzecz Fundacji, firma AB dodaje taką samą liczbę punktów w swoim imieniu. W ten sposób firma chce zachęcić swoich kontrahentów do wspólnego pomagania i realizowania tak wielu dziecięcych marzeń, jak to tylko możliwe.

AB SA współpracuje z Fundacją „Mam Marzenie” także poprzez organizację zbiórek pieniężnych wśród swoich pracowników. Pracownicy wrocławskiej spółki otrzymali od Fundacji nagrodę „Marzenka 2013”, w podziękowaniu za ich zaangażowanie w pomoc podopiecznym Fundacji, które trwa nieprzerwanie od 2011 roku.

AB SA przyłączyła się też do akcji ekologicznej „Ciuch w ruch”, której celem jest ograniczenie zużycia surowców naturalnych. W ramach propagowania postaw ekologicznych wśród pracowników firmy oraz wrocławskiej społeczności, na terenie firmy AB SA stanął specjalny, ekologiczny pojemnik, wykonany w całości z papieru pochodzącego z recyklingu, w którym można umieszczać używaną odzież, a także inne tekstylia. Za każdy kilogram odzieży zebranej przez firmy uczestniczące w akcji, na konto Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” jest wpłacana określona kwota – w sumie przekazano do tej pory kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Firma od wielu lat pomaga także podopiecznym Domu Dziecka w Bierutowie i Rodzinnych Domów Dziecka we Wrocławiu oraz Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci. Tradycją stało się,  że w okresie przedświątecznym AB SA przeznacza fundusze na zakup najpotrzebniejszych artykułów codziennego użytku, tj. kosmetyków pielęgnacyjnych i środków czyszczących oraz zabawek, przyborów szkolnych i ubrań. W pomoc dla domów dziecka i hospicjum angażują się też pracownicy AB SA, oferując swoją pracę i prywatny czas.

AB SA wspiera ponadto Fundacją „Dziecięca Fantazja”, która realizuje dziecięce marzenia. Firma uczestniczy też w akcji Szlachetna Paczka, dzięki której co roku wspomagane są rodziny w potrzebie.

Działania AB SA na rzecz środowiska naturalnego

Firma AB SA działa nie tylko na rzecz otoczenia społecznego, troszczy się również o środowisko naturalne. W 2013 roku firma przyjęła Politykę Środowiskową, która deklaruje m.in. zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeń, opracowanie celów i zadań związanych z aspektami środowiskowymi, zapewnienie wysokiej świadomości ekologicznej pracowników, zapewnienie klientom dostępu do bezpłatnego odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Przykładowe działania prośrodowiskowe AB:

- codziennie pod koniec dnia roboczego pracownik ochrony wysyła wiadomość e-mail z przypomnieniem o wyłączeniu wszelkich urządzeń elektrycznych oraz listew zasilających;

- zużyte źródła światła oddawane są do wyspecjalizowanego podmiotu, celem ich unieszkodliwienia;

- firma posiada specjalną maszynę służąca do zgniatania w bele odpadów kartonowych, odpadów foliowych i plastikowych; powstała w ten sposób masa odpadowa jest przekazywana do odzysku lub unieszkodliwienia;

- firma redukuje ilość wykorzystywanego papieru: pracownicy korzystają z faxu elektronicznego, dealerom oferowane są e-faktury, księgowanie wyciągów bankowych oraz prowadzenie komunikacji wewnątrz firmy odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej.

AB S.A wdrożyła ponadto System Ekozarządzania i Audytu [EMAS]. System EMAS jest dobrowolnym instrumentem potwierdzającym ciągłe doskonalenie efektywności ekologicznej (środowiskowej) w organizacji. To najwyższy z istniejących certyfikatów w zakresie zarządzania środowiskowego na terenie UE. Gdy w 2012 roku AB SA wdrożyła wspomniany system, była 32. firmą w Polsce i pierwszą w branży IT, która przyjęła na siebie zobowiązania wynikające z EMAS. Obecnie w Polsce ten certyfikat posiada tylko 51 firm. W ostatnim czasie ważność certyfikatu przyznanego AB SA została przedłużona na kolejne 3 lata.

 


01/08/2014

AB S.A. z Fundacją Mam Marzenie

AB S.A. zrealizowała kolejne marzenie podopiecznej Fundacji Mam Marzenie - Oli, która śniła o obiektywie do aparatu. Ola będzie mogła rozwijać swoją fotograficzną pasję. Może kiedyś obejrzymy autorską wystawę jej zdjęć…:)

Zapraszamy na stronę fundacji: www.mammarzenie.org

Jeszcze tyle dziecięcych marzeń czeka na spełnienie!

Dyplom dla AB - Fundacja Mam Marzenie

 


08/07/2014

Działania CSR

AB systematycznie wdraża kolejne działania z zakresu CSR, w ramach których funkcjonują m.in. Akademia DH (Akademia Działu Handlowego), która umożliwia pracownikom z innych działów AB udział w programie szkoleniowym oraz daje szansę na zatrudnienie w Dziale Handlowym czy konkurs dla pracowników - „Kreatywny Pracownik”, polegający na nagradzaniu pomysłów dotyczących usprawnienia pracy w firmie/dziale.

Od lat aktywnie pomagamy i wspieramy potrzebujących, angażując się w akcje takie jak „Szlachetna paczka” czy Ciuch w Ruch”. AB współpracuje również z kilkoma organizacjami społecznymi: Fundacją Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, Fundacją „Mam Marzenie”, Fundacją Dziecięca Fantazja, a także z Domem Dziecka w Bierutowie, Rodzinnymi Domami Dziecka we Wrocławiu oraz Wrocławskim Hospicjum dla Dzieci.

 Efekty zaangażowania AB w liczbach:

Spełniliśmy już 17 dziecięcych marzeń!

Pomogliśmy 36 rodzinom w trudnej sytuacji materialnej.

Wraz z innymi Firmami udało nam się zebrać 12.5576 kg ubrań, dzięki czemu na Fundację „Mimo Wszystko” Anny Dymnej przekazane zostało 39.037 PLN.


16/01/2013

Spełniamy marzenia z Fundacją MAM MARZENIE

Pracownicy AB współpracują z Fundacją „Mam Marzenie” nieprzerwanie od 2011 roku. W tym czasie wielokrotnie mieliśmy okazję przekonać się, że w życiu nie ma rzeczy niemożliwych i nawet niewielki gest może pomóc drugiemu człowiekowi zapomnieć o bólu i trudnościach, towarzyszących ciężkiej chorobie. Zwłaszcza jeśli tym człowiekiem jest bezbronne dziecko, zmagające się z zagrażającą życiu chorobą.

Doskonale pamiętamy nasze pierwsze spełnione marzenie – 12-letnia Kamila marzyła o XBOX 360. Wydaje się, że to bardzo zwyczajne marzenie każdego nastolatka, jednakże w perspektywie ciężkiej choroby dziewczynki, której wielką miłością jest taniec, zwykły XBOX, podczas pobytu w szpitalu, staje się przepustką do rozwijania pasji.

Niejednokrotnie mieliśmy okazję przekonać się, że warto marzyć i że w marzeniach jest ogromna moc, że warto czekać aż się spełnią, bo nie tylko w spełnianiu, ale już w samym oczekiwaniu jest coś magicznego, co odpędza choćby na chwilę codzienne smutki i troski. Każde spełnione marzenie daje dzieciom dodatkową siłę do walki z chorobą, a nam – pracownikom AB dodaje skrzydeł.

W grudniu 2013 r. pracownicy AB otrzymali nagrodę „Marzenka 2013”, która jest dla nas ogromnym wyróżnieniem. Takie inicjatywy jak Fundacja „Mam Marzenie” są niezwykle potrzebne. Najbardziej poruszające jest w nich to, że efekty nie są przeliczane na złotówki, ale na bezcenne, dziecięce uśmiechy. Jesteśmy bardzo wdzięczni za docenienie naszych starań. Jesteśmy dumni i szczęśliwi, że możemy pomagać podopiecznym Fundacji „Mam Marzenie”. To nie tylko ogromna satysfakcja, ale również radość, że możemy wywołać uśmiech na twarzach najmłodszych. Z pewnością uda nam się wspólnie z Fundacją spełnić jeszcze nie jedno dziecięce marzenie.