Akcjonariat

Akcjonariat liczba akcji % akcji liczba głosów % głosów
Andrzej Przybyło 1 316 200 8.13 % 2 629 200 15.02 %
Iwona Przybyło 1 749 052 10.80 % 1 749 052 9.99 %
Nationale-Nederlanden OFE 2 291 911 14.16 % 2 291 911 13.10 %
Aviva OFE Aviva Santander 2 118 514 13.09 % 2 118 514 12.11 %
Aegon OFE 1 105 972 6.83 % 1 105 972 6.32 %
OFE PZU 995 549 6.15 % 995 549 5.69 %
PKO BP Bankowy OFE 931 014 5.75 % 931 014 5.32 %
Pozostali * 5 679 432 35.08 % 5 679 432 32.45 %
Ogółem 16 187 644 100.00 % 17 500 644 100.00 %
*Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, utworzone i zarządzane przez Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadają łącznie ponad 5% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki AB S.A.

Wykres: Struktura akcjonariatu wg liczby akcji


Wykres: Struktura akcjonariatu wg liczby głosów