Grupa AB - lider rynku dystrybucji IT konsekwentnie zwiększa przewagę nad konkurencją

·        Grupa AB notuje kolejny rekordowy kwartał; najlepsza efektywność biznesowa w branży, najlepsze zarządzanie ryzykiem i dbanie o długoterminowy wzrost wartości dla akcjonariuszy;

·        Kontynuacja długoterminowego trendu wzrostu udziałów rynkowych, dalsze umacnianie pozycji lidera rynkowego dystrybucji IT i elektroniki użytkowej w Polsce oraz regionie CEE;

·        Dalsze wzrosty w segmencie VAD; szereg projektów biznesowych w fazie dynamicznego wzrostu, jak np. RTV/AGD (+85%), gaming (+228%) czy digital signage (+250%);

·        +45% rdr sprzedaży poprzez narzędzia e-commerce, 3x szybszy wzrost niż rynku e-commerce B2C.

Podsumowanie skonsolidowanych rezultatów finansowych w ujęciu rok do roku:

 

FY 2015/2016 (1.7.2015-30.6.2016)

FQ1 2016/2017 (1.7.2016-30.9.2016)

 

mln PLN

mln PLN*

Zmiana*

mln PLN

Zmiana

Przychody

7.543,1

7.543,1

+11,0%

1.874,7

+24,6%

EBITDA

112,3

115,9

+7,0%

24,5

+8,0%

Zysk netto

64,6

69,1

+1,0%

14,1

+8,2%

Aktywa

1.839,3

1.839,3

+21,0%

1.920,5

+17,1%

Kapitały własne

584,4

584,4

+12,4%

598,8

+11,8%

(*) Wartości skorygowane o koszty migracji logistyki (charakter przejściowy)

 

Rekordowy początek nowego roku finansowego

Grupa AB, największy dystrybutor IT, RTV/AGD i elektroniki użytkowej w Europie Środkowo-Wschodniej po najlepszym w historii roku finansowym 2015/2016 ma za sobą rekordowy pierwszy kwartał roku finansowego. W okresie lipiec – wrzesień 2016 roku (III kw. roku kalendarzowego, I kw. roku finansowego 2016/2017) Grupa AB zanotowała blisko 1,9 mld zł przychodów, czyli aż o 25% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

- Skala naszego biznesu jest już praktycznie 2-3 razy większa od najbliższych konkurentów. Umacniamy pozycję lidera nie tylko w regionie CEE, ale także w samej Polsce. W III kwartale 2016 roku konsekwentnie zwiększyliśmy skalę działania na wszystkich rynkach w tempie dwucyfrowym. To wszystko pokazuje, jak silne fundamenty długookresowego wzrostu zbudowaliśmy przez 26 lat historii biznesowej – podkreślił Andrzej Przybyło, Prezes Zarządu AB SA.

Podobnie jak przychody, tak również zyski generowane przez Grupę AB w minionym kwartale zwiększyły się mocniej niż w zakończonym w czerwcu br. roku finansowym. Realny wzrost był jeszcze wyższy, ponieważ warto zwrócić uwagę na rozpoczęcie naliczania od IV kw. 2015 r. amortyzacji nowego centrum dystrybucyjnego (ok. 1 mln PLN/kwartał netto) oraz ponoszenie kosztów jego finansowania (inwestycja warta 129 mln PLN, 24 mln PLN dotacji UE).

 - Na znaczeniu zyskuje przewaga konkurencyjna Grupy AB w postaci największej sieci partnerów handlowych w regionie - 16,5 tys. aktywnych klientów w Polsce, Czechach i na Słowacji. Jesteśmy dystrybutorem pierwszego wyboru zarówno dla producentów, jak również resellerów. To dla nas silna motywacja, aby jeszcze mocniej pracować z naszymi klientami, wsłuchiwać się w ich potrzeby i aktywnie odpowiadać na zmiany, jakie zachodzą na rynku. Mamy jeszcze dużo do zrobienia na obecnych rynkach, kontynuujemy również analizy możliwych kierunków dalszej efektywnej ekspansji geograficznej – powiedział Prezes Andrzej Przybyło.

 Najsilniejsza pozycja finansowa

Grupa AB nie tylko zwiększa zyski, ale również zarobiła netto blisko 5 razy więcej niż najbliższy konkurent, który zanotował w III kwartale br. spadek zysku netto o 42% rok do roku.

- Kolejny raz fakty potwierdzają, że posiadając najwyższe kompetencje w zakresie handlu, finansów czy logistyki i stosując długoterminowo zasadę zrównoważonego rozwoju z dużym naciskiem na bezpieczeństwo, Grupa AB w każdych warunkach generuje solidne zyski i zapewnia swoim akcjonariuszom stabilność – powiedział Grzegorz Ochędzan, Członek Zarządu ds. Finansowych w AB SA.

Wyniki minionego kwartału potwierdzają siłę biznesową i finansową Grupy AB.

- Utrzymujemy bardzo wysoką rentowność na tle branży, od lat mamy też najwyższe kapitały własne, które z roku na rok sukcesywnie powiększamy. Dzięki temu mamy największy potencjał rozwoju biznesu i jesteśmy też najlepszym partnerem dla dostawców, klientów i instytucji finansowych - powiedział Grzegorz Ochędzan.

- Co więcej, pomimo dynamicznego wzrostu skali biznesu, nasze zadłużenie netto jest zdywersyfikowane oraz znajduje się na bezpiecznym poziomie. Co więcej, w okresie trzech kwartałów 2016 roku zmniejszyliśmy zadłużenie finansowe netto o 93,5 mln PLN, a nasz cash flow operacyjny wzrósł o 115% rdr, do 117,9 mln PLN. Grupa AB jest nie tylko najsilniejszym operacyjnie podmiotem w branży IT w Polsce i regionie, ale również najsilniejszym podmiotem pod względem finansowym– dodał Członek Zarządu ds. Finansowych w AB SA.

 AB dystrybutorem pierwszego wyboru

Grupa AB, jako wiodący podmiot na rynku dystrybucji IT w CEE, jest wybierana jako partner regionalny w prestiżowych kontraktach, jak w przypadku Apple i Microsoftu, a także ma możliwość rozwijania na dużą skalę korzystnej dla obu stron współpracy z takimi globalnymi gigantami IT jak HP, Lenovo i Dell. Jednocześnie systematyczne rozszerzanie dystrybucji ma także miejsce w zakresie asortymentu RTV/AGD i zabawek, gdzie Grupa AB zbudowała już wiodącą pozycję w Polsce. W III kw. 2016 r. Grupa AB podpisała nowe lub rozszerzyła dotychczasowe umowy dystrybucyjne z m.in. następującymi firmami: Microsoft (Surface), Samsung (pełne portfolio AGD), iRobot (AGD), tp-link (smartfony), D-Link (rozwiązania sieciowe), Insta360 (kamery cyfrowe), Razer i Asus (akcesoria dla graczy).

- Cieszy nas dalszy wzrost Grupy AB w segmencie dystrybucji z wartością dodaną (VAD), gdzie jesteśmy aktywni z naszym Centrum Kompetencyjne (w trzy kwartały przeszkolone 540 osoby) i Akademią Integracji (wrzesień 2016 r. – 150 uczestników). Co więcej, w III kwartale dynamicznie zwiększyliśmy sprzedaż zabawek i rozwijaliśmy sieć franczyzową Wyspa Szkrabów, a aż o 85% wzrosła sprzedaż asortymentu RTV i AGD. Jednocześnie nasza sieć franczyzowa Kakto przekroczyła już próg 200 punktów sprzedaży. Dzięki własnemu zespołowi ekspertów zrealizowaliśmy w minionym kwartale liczne projekty z zakresu digital signage, co przełożyło się na wzrost sprzedaży w tym obszarze o 250% rok do roku. Sprzedaż akcesoriów na graczy zwiększyła się o 228% – podkreśliła Patrycja Gawarecka, Dyrektor ds. Sprzedaży w AB SA.

 E-commerce akceleratorem sukcesu Grupy AB

Grupa AB konsekwentnie jest aktywna we wszystkich kanałach sprzedaży, oferując najszerszy wybór produktów i najlepsze rozwiązania e-commerce. Tylko w Polsce oczekiwany wzrost rynku e-commerce B2C w najbliższych kilku latach to około 50 mld PLN, a wygranymi w trwającej rewolucji kanałów sprzedaży mogą być jedynie podmioty, które już teraz są przygotowane do zmian pod względem najnowocześniejszych platform IT, najefektywniejszej logistyki dostosowanej do potrzeb e-commerce oraz silnego zaplecza kapitałowego. Przewagą konkurencyjną jest również szerokość portfolio – tu Grupa AB jest również regionalnym liderem z blisko 100 tys. indeksów dostępnych na magazynie. W zakresie logistyki Grupa AB posiada trzy własne centra logistyczne, w tym jedno w Czechach i dwa w Polsce. Obiekt w Magnicach, uruchomiony w tym roku, ma powierzchnię 4 pełnowymiarowych boisk piłkarskich, a jego kubatura jest 2 razy większa niż Hali Stulecia. Zastosowane systemy magazynowe i wysyłkowe są najnowocześniejszymi obecnie dostępnymi rozwiązaniami i w całości spełniają wymogi najbardziej wymagających rynków, jak e-commerce, rynek przetargów czy rynek sieci detalicznych. Grupa AB jako najsilniejszy finansowo podmiot w branży dystrybucji IT w regionie CEE zbudowała również wiodącą platformę e-commerce.

- W rezultacie już obecnie notujemy zdecydowanie szybszy wzrost w obszarze sprzedaży e-commerce B2C niż notuje cały rynek. W III kw. 2016 r. nasza sprzedaż w ramach narzędzi e-commerce, jak integracje xml czy moduł Allegro, wzrosła rok do roku o 45%, podczas gdy prognozy dla całego rynku mówią o wzroście o 15% w całym roku 2016. Obszar e-commerce będzie coraz istotniejszym akceleratorem wzrostu Grupy AB – powiedział Prezes Andrzej Przybyło.

 Eksperci nagradzają Grupę AB

W październiku br. Grupa AB została uhonorowana tytułem „Perła polskiej gospodarki” magazynu Polish Market (za stronę merytoryczną konkursu odpowiadał Instytut Ekonometrii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie), a także nagrodą Microsoftu „2016 - Partner of the Year – Distributor”. Grupa AB została wyróżniona za największy wzrost sprzedaży usług chmurowych na polskim rynku (5-krotny wzrost rok do roku) oraz najbardziej dynamiczny wzrost sprzedaży rozwiązań online w modelu Indirect Cloud Solution Provider. W październiku spółka AB została również uhonorowana przez magazyn Reseller News podwójnym tytułem Złoty AS IT – w kategorii Dystrybutor oraz Wydarzenie roku (otwarcie Centrum Dystrybucyjnego Grupy AB w Magnicach).

Warto zauważyć, że CONTEXT, organizacja zajmująca się analizami rynkowymi i strategią cen w obrębie sektora ICT, w rezultacie największych tego typu badań w Europie, przeprowadzonych wśród ponad 5 tys. resellerów, nagrodziła w sierpniu br. Grupę AB aż trzema tytułami „Dystrybutora broadline’owego Roku 2015”. Wyróżnienie zostało przyznane w Polsce, Czechach i na Słowacji. Co więcej, na podstawie głosów resellerów w Polsce spółka AB otrzymała od magazynu CRN tytuł Dystrybutora Roku – to wyróżnienie za zeszły rok jest już szóstym z rzędu. Prezes Andrzej Przybyło dodatkowo został uhonorowany przez CRN tytułem „Postać roku IT”, a Pani Patrycja Gawarecka zwyciężyła w kategorii „Szef kanału partnerskiego”. Grupa AB otrzymała również liczne nagrody od producentów, w tym od HP i Della. Prezes Andrzej Przybyło jest laureatem nagrody Pracodawców RP „Wektor” oraz posiada tytuł Przedsiębiorcy Roku Ernst&Young.