Historie

 • 2015

  AB S.A. je vyznamenaná titulem Distributor roku v každoročním Plebiscitu magazínu CRN Polska

   Vítězové plebiscitu byli vybráni hlasy resellerů a integrátorů, kteří tímto způsobem označili osoby a firmy mající největší vliv na distribuční kanál polské branže IT. Společnost AB byla vyznamenána titulem Distributor roku popáté v řadě.

  Ukončení výstavby nového Distribučního centra AB S.A. v Magnicích u Vratislavi

  Nové distribuční centrum AB S.A. se bude odlišovat od jiných pokročilých systémů automatického skladování. Úplné uvedení do provozu Distribučního centra je plánované o prázdninách v 2015 roce.

 • 2014

  Stavba nového distribučního centra v obci Magnice u Vratislavi

  V souvislosti s dynamickým rozvojem AB buduje nové distribuční centrum, nacházející se v obci Magnice (pozemek o rozloze 48 000 m2). Nová lokalizace zcela zajistí skladové a logistické potřeby firmy.

  Vývoj služeb e-commerce

  Firma neustále vyvíjí služby e-commerce. Byla implementována komplexní řešení pro resellery, mj. služby dropshoppingu, integrace s aukční platformou Allegro, inovativní prezentace výrobků v technologii fotografií 3D a 360 stupňů.

  Ocenění v kategorii EMEA Distributor Initiative of the Year za relaunch značky Optimus

  Skupina AB byla odměněna za relaunch značky Optimus. Projekt byl oceněn za kreativitu, inovativnost a vliv na firmu a trh.

 • 2013

  Převzetí firmy Rekman – předního distributora hraček

  AB S.A. koupila 100 procent podílů předního polského distributora hraček – firmy Rekman. Tímto rozšířila činnost o segment distribuce hraček.

  Zakoupení značky Optimus

  AB S.A. kupuje jednu z nejznámějších značek v historii polského IT – Optimus. Současně byla povolána dceřiná společnost - Optimus sp. z o.o. (s.r.o.), která bude souběžně: poskytovatelem franšízy, integrátorem a výrobcem zařízení. Na trh přijdou mj. počítače, servery a síťové zařízení Optimusu.

  Zavedení značky TB Touch na trh

  TB Touch je nová značka tabletů. Tvoří ji čtyři linie produktů: Ignis, Aqua, Terra, Aer – v různém stupni technické pokročilosti. To je již čtvrtá vlastní značka AB S.A. ze znaku TB. Po TB Print (exploatační materiály do tiskáren), TB Energy (světelní zdroje LED), jak rovněž  TB Clean (čisticí prostředky pro elektronická zařízení) přišel čas na TB Touch.

  AB Distributorem roku 2013 středovýchodní Evropy

  Skupina AB získala ocenění v kategorii „Central & Eastern Europe Distributor of the Year”. Cna bylla předána na konferenci  Distree EMEA 2013 – nejvýznamnější akci, které se zúčastňují představitelé výpočtové techniky.Titul Distributora roku 2013 byl přiznán Skupině AB jako výsledek sloučení hlasů největších producentů a průzkumu ChannelWatch, který uskutečnila firma CONTEXT v regionu EMEA  mezi resellery.

  Zpřístupnění nového systému AB Online

  Systém získal celou řadu nových funkcí a nový přístupnější pro uživatele interfejsu.

 • 2012

  Zavedení Systému ekologického řízení EMAS

  Je to nejvěrohodnější standard enviromentálního marketingu, pro který jsou typické vyšší požadavky než mezinárodní norma ISO 14001. Kdo patří do systému je zárukou enviromentální věrohodnosti pro její kontrahenty, státní správu a veřejné mínění.

 • 2011

  Erst&Young Podnikatel roku 2011

  V listopadu 2011 Andrzej Przybyło, předseda představenstva společnosti AB, získla titul Podnikatel roku 2011 v kategorii Služby. Tato soutěž, kterou organizoval Ernst&Young již po deváté je se těší velkým významem ve světě podnikání. Předseda AB byl oceněn „za spojení kompetence, nezlomného ducha a vášeň jak rovněž námahu ve vytvoření firmy”. Toto mimořádné ocenění bylo uděleno v době dalšího rekordního vzhledem zisků roku pro Skupinu AB a současně s oslavou dvacetiletí od vzniku firmy. 

 • 2010

  Zavedení nového systému ERP a BI

  Firma AB se rozhodla aktualizovat platformu ERP pro zdokonalení marketingových procesů v klíčových oblastech podnikání. Přístup k rychlým a přesným informacím má klíčový význam. Při obsluze 15 000 obchodních partnerů a široké nabídce výrobků – přesahující 700 značek, informatický systém  stanoví nezbytné nářadí k efektivnímu působení podniku a uvolnění dodatečného rozvojového potenciálu.Výsledkem zavedení ERP je vznik komplexního systému, který zlepšil realizaci obchodních procesů.  Za významný úspěch při zavedení nového systému ERP se považuje i současné zavedení programu třídy Business Intelligence. Společnost získala rozšířené řešení při kontrolingu, vyhotovení rozpočtů a udělování zpráv, přičemž zajišťovala přísnou kontrolu finančních a logistických procesů. 

 • 2009

  Přijetí do sboru členů „Global Technology Distribution Council”

  „Global Technology Distribution Council” je prestižní sdružení, které seskupuje největší a nejvlivnější distributory z celého světa. Misí tohoto sdružení je přibližování role distribuce na trhu nových technologií jak rovněž budování společné komunikační platformy producentům výpočtové techniky a investorům. Díky přítomnosti předních firem toto sdružení tvoří politiku a určuje trendy na trhu distribuce po celém světě. Členství se zde získává jedině na pozvání.

 • 2008

  Modernizace a rozšíření logistického centra

  Moderní logistický systém je základem Skupiny AB. V letech 2008/2009 se ve Vratislavském Distribuční centru prováděla modernizace  na základě nejmodernějších řešení z oblasti skladovací techniky. Nástavba s mnoha úrovněmi, která je určena pro kompletaci zboží, jak i integrovaný plně skalovaný systém skladovací automatiky značně ovlivňují růst produktivity a snížení nákladů na logistiku.

  Implementace ISO 9001:2008 i 14001:2005

  Společnost získala certifikát systému řízení kvality ISO 9001:2008 a certifikát ISO 14001 týkající se enviromentáního marketingu, kterého cílem je umožnění organizace zpracování politiky a enviromentálních cílů.

 • 2007

  Převzetí ATComuputers Holding a.s.

  Jedním z prvků prospektu sestaveného emitentem byla zahraniční expanze. Díky dosaženému kapitálu AB již v roce 2007 převzalo český AT Computer Holding a.s. – distributora IT a výrobce počítačů, který působí na českém a slovenském trhu, čímž se stala lídrem v sektoru distribuce v regionu svého působení. To bylo jedno z nejúspěšnějších největších převzetí na trhu.  Toto převzetí ATC bylo provedené v době ekonomického boomu, díky čemu umožnilo čerpat prospěch vyplývajících ze synergie a zvětšení rozsahu působení. V době nákupu byla ATC třetí největší společností na území České republiky a Slovenska, v současnosti je, z hlediska příjmu, lídrem v České republice. 

 • 2006

  První veřejná nabídka akcí společnosti a debut na varšavské Burze cenných papírů

  Z ohledu na rychlý rozvoj se v roce 2006 AB rozhodla na debut na burze cenných papírů ve Varšavě. Po kótování firmy představenstvo nespočinulo na vavřínech a přistoupilo k realizaci cílů zapsaných v emisních prospektech, kromě jiného to byl rozvoj nových kanálů a směrů prodejen. V dnešní době je AB přítomné nejen v Čechách a na Slovensku, ale vyváží zboží také na Litvu, Lotyšsko a Ukrajinu. Kromě toho AB vsadilo na optimalizaci a rozvoj portfeje výrobků a zvyšování účinnosti působení  a zlepšení  rentability.

 • 2000

  Zavedení ERP

  Zavedení ERP bylo spojeno s integrací online oddělení s logistickým centrem ve Vratislavi. Na začátku každé oddělení mělo svůj vlastní systém a a bylo spravováno samostatně. Za účelem zlepšení fungování rozvíjejícího se podniku, rozhodlo se o implementaci systému Enterprise Resource Planning. Umožnil optimalizaci nákladů a další expanzi na trhu distribuce výpočetní techniky.

  Spuštění AB Online

  AB Online je jedním z prvních internetových servisů zabývající se distribucí IT, který již od začátku zahrnuje plnou integraci s ERP (prodej, servis, logistika).

 • 1998

  Přeměna v AB S.A.

  Jedním z průlomových momentů v dějinách firmy bylo získání kapitálu a know-how v oboru moderního spravování financí při spolupráci s investičním fondem Enterprise Investors. Rozsah působnosti a dynamický rozvoj společnosti byly totiž příčinou, proč mimo reinvestice všech zisků, neustále chyběl kapitál na další rozšíření podniku.  Nezávislý finanční partner umožnil firmě rozšíření činnosti při současném umocnění jejích základů. 

 • 1994

  Vystavění sítě oddělení v největších polských městech

  I přes špatné cesty a infrastrukturu jak rovněž v době kdy neexistovaly jednoduché komunikační prostředky, jakými je např. mobilní telefon, AB se rozhodlo odpovědět na potřeby trhu a konzumentů. Rozšířilo síť svých oddělení v největších polských městech tj. Vratislav, Varšava, Lodž, Katovice, Štětín, Gdaňsk, Poznaň, Krakov. Byl to veliký krok kupředu v dějinách firmy. Ve vztazích se zákazníkem se totižto objevila přidaná hodnota – rychlá realizace potřeb objednávatele a budování trvalých obchodních vztahů díky blízkosti obchodníků. 

 • 1993

  Vznik Obchodní společnosti AB Iwona Przybyło se sídlem ve Vratislavi

 • 1990

  Založení rodinného podniku – Obchodní společnosti AB

  AB powstało na początku lat 90. jako jednoosobowa spółka. Był to moment olbrzymich zmian gospodarczych w Polsce. Dopiero otwarcie się na Zachód pokazało, w jak dużym stopniu Polska odstawała pod względem infrastruktury informatycznej od bogatszych krajów Europy Zachodniej. Jednym z ówczesnych warunków dalszego rozwoju Polski była informatyzacja kraju. Komputerami i nowymi technologiami zainteresowani byli zarówno klienci indywidualni jak sektor publiczny i prywatny.Lata 90. to również rozkwit wielu małych prywatnych firm. Młodzi przedsiębiorcy nie mieli dobrych wzorców i gotowych rozwiązań, na których mogli się oprzeć. Każdy nowy przedsiębiorca, musiał liczyć się z czasem i włożyć ogromną pracą na stopniową naukę rozwijania biznesu w nowym porządku gospodarczym. Prezes Andrzej Przybyło zdecydował się właśnie na ten krok, i jak pokazał czas, to był początek sukcesu.