Informacje prasowe

21/09/2016

Grupa AB - lider rynku dystrybucji IT - powiększa przewagę nad konkurencją: w FY 2015/2016 skala biznesu ponad 7,5 mld PLN

Podsumowanie rezultatów finansowych w ujęciu rok do roku:

 

FY 2015/2016

II kw. 2016

 

mln PLN

mln PLN*

Zmiana*

mln PLN

mln PLN*

Zmiana*

Przychody

7.543,1

7.543,1

+11,0%

1.986,8

1.986,8

+30,0%

EBITDA

112,3

115,9

+7,0%

25,7

26,2

+6,7%

Zysk netto

64,6

69,1

+1,0%

14,1

14,9

+5,1%

(*) Wartości skorygowane o koszty migracji logistyki (charakter przejściowy)

 

Rekordowy rok i kwartał

Grupa AB, największy dystrybutor IT, RTV/AGD i elektroniki użytkowej w Europie Środkowo-Wschodniej ma za sobą rekordowy rok finansowy oraz rekordowy kwartał. Po raz pierwszy w trakcie roku finansowego przekroczyła próg 7 mld PLN przychodów, a w trakcie ostatniego kwartału roku obrotowego zbliżyła się do 2 mld PLN. To praktycznie już dwa razy więcej niż najbliższy konkurent – przewaga Grupy AB nad konkurencją szybko się powiększa.

 

Najwyższy w historii wynik EBITDA

Grupa AB zanotowała w roku finansowym 2015/2016 (zakończył się 30.06.2016) ponad 7,5 mld PLN przychodów, potwierdzając wiodącą pozycję rynkową i słuszność długoterminowej strategii rozwoju, której efekty widać szczególnie w wymagającym, mniej przewidywalnym otoczeniu rynkowym. Wynik EBITDA, po skorygowaniu o przypadające na ten okres koszty migracji do centrum logistycznego w Magnicach (proces o charakterze przejściowym), wzrósł o 7% rdr, do 116 mln PLN. Należy przy tym pamiętać, że porównywalność wyników finansowych rok do roku na niższych poziomach zaburza dodatkowo rozpoczęcie naliczania w IV kw. 2015 r. amortyzacji nowego centrum dystrybucyjnego (ok. 1 mln PLN/kwartał) oraz ponoszenie kosztów finansowania nowej inwestycji.

 

Mocne przyspieszenie w II kw.

W samym minionym kwartale, tj. w okresie kwiecień - czerwiec 2016 roku (II kw. roku kalendarzowego, IV kw. roku finansowego 2015/2016) Grupa AB zdecydowanie przyspieszyła ekspansję biznesową, notując wzrost przychodów o aż 30% rok do roku, za którym stoi w dużej mierze bardzo dobra sprzedaż w Czechach w zakresie asortymentu telco, szczególnie  marek Apple, Samsung i Huawei. Wynik EBITDA, po skorygowaniu o przypadające na ten okres koszty migracji do centrum logistycznego w Magnicach, wzrósł o 7% rdr, do 26,2 mln PLN. Analogicznie skorygowany zysk netto to 14,9 mln PLN.

- W sytuacji, gdy naszych dwóch największych konkurentów na polskim rynku przeżywa poważny kryzys bądź istotne problemy – jeden chroni się przed wierzycielami w postępowaniu restrukturyzacyjnym, a drugi zanotował spadek kwartalnego zysku netto o blisko 80% rok do roku – dobitnie pokazujemy, iż potrafimy prowadzić biznes stabilnie, bezpiecznie i długoterminowo budować wartość – podkreślił Andrzej Przybyło, Prezes Zarządu AB SA.

 

Rynek IT docenia Grupę AB

- Miniony kwartał dobitnie pokazał słuszność naszego modelu biznesowego, opartego na działaniu długoterminowym, co przejawiało się i przejawia się m.in. uczciwością, przejrzystością, budowaniem relacji z kontrahentami. Solidnie wykonujemy naszą codzienną pracę. Naszym core business jest bycie dystrybutorem i mamy zarówno know-how, największe zaplecze finansowe, najnowocześniejszą logistykę z własnymi centrami dystrybucyjnymi, jak również i przede wszystkim: zaufanie partnerów biznesowych. To dlatego Grupa AB jest dystrybutorem pierwszego wyboru zarówno dla vendorów, jak również resellerów, a potwierdzają to liczne nagrody – powiedział Prezes Przybyło.

CONTEXT, organizacja zajmująca się analizami rynkowymi i strategią cen w obrębie sektora ICT, w rezultacie największych tego typu badań w Europie, przeprowadzonych wśród ponad 5 tys. resellerów, nagrodziła w sierpniu br. Grupę AB trzema tytułami „Dystrybutora broadline’owego Roku 2015”. Wyróżnienie zostało przyznane w Polsce, Czechach i na Słowacji. Na podstawie głosów resellerów w Polsce spółka AB otrzymała od magazynu CRN tytuł Dystrybutora Roku – to wyróżnienie za zeszły rok jest już szóstym z rzędu. Prezes Andrzej Przybyło dodatkowo został uhonorowany przez CRN tytułem „Postać roku IT”, a Pani Patrycja Gawarecka zwyciężyła w kategorii „Szef kanału partnerskiego”. Grupa AB otrzymała również liczne nagrody od vendorów, w tym od HP i Della. Prezes Andrzej Przybyło jest laureatem nagrody Pracodawców RP „Wektor” oraz posiada tytuł Przedsiębiorcy Roku Ernst&Young.

 

Mocna pozycja rynkowa nr 1

W I połowie 2016 roku Grupa AB umocniła się na pozycji lidera regionu CEE, będąc numerem 1 zarówno na rynku polskim, jak również u naszych południowych sąsiadów – w Czechach i na Słowacji.

- Nasze udziały rynkowe rosną, a sprzedaż rozwijamy dzięki zdrowym relacjom z klientami, efektywności operacyjnej, budowanemu przez ponad 25 lat know-how, inwestycjom w innowacje, wiodącej pozycji w zakresie rozwiązań e-commerce oraz najszerszemu portfolio produktowemu (96 tys. produktów), jakie znajduje się realnie u nas w magazynach, dostępnych od ręki, a nie tylko w ofercie - powiedział Andrzej Przybyło, Prezes Zarządu AB SA.

 

Najsilniejsza pozycja finansowa

Wyniki minionego kwartału potwierdzają siłę biznesową i finansową Grupy AB.

- Utrzymujemy bardzo wysoką rentowność na tle branży, a nasze zadłużenie jest bezpieczne i zdywersyfikowane. Od lat mamy najwyższe kapitały własne w branży, które z roku na rok sukcesywnie powiększamy. Dzięki temu mamy największy potencjał rozwoju biznesu i jesteśmy też najbardziej bezpieczni dla naszych dostawców, klientów i instytucji finansowych - powiedział Grzegorz Ochędzan, Członek Zarządu ds. Finansowych w AB SA.

- Co więcej, pomimo dynamicznego wzrostu skali biznesu, spadło nasze zadłużenie netto w ujęciu kwartał do kwartału. Zanotowaliśmy też silny cash flow. Grupa AB jest nie tylko najsilniejszym operacyjnie podmiotem w branży IT w regionie, ale również najsilniejszym podmiotem pod względem finansowym– dodał Grzegorz Ochędzan.

 

AB dystrybutorem pierwszego wyboru

Grupa AB, jako wiodący podmiot na rynku dystrybucji IT w CEE, jest wybierana jako partner regionalny w prestiżowych kontraktach, jak w przypadku Apple i Microsoftu, a także ma możliwość rozwijania na dużą skalę korzystnej dla obu stron współpracy z takimi globalnymi gigantami jak HP czy Lenovo. W roku finansowym 2015/2016 roku Grupa AB podpisała nowe lub rozszerzyła dotychczasowe umowy dystrybucyjne z m.in. następującymi firmami: Lenovo (data center), Sony (software), Canon (ochrona IP), iGo3D (drukowanie 3D), Samsung (akcesoria telekomowe), Vileda (artykuły dla domu), OKI (drukarki i materiały eksploatacyjne), Huawei (akcesoria telekomowe), Trust (akcesoria dla graczy), Kaspersky (subskrypcje oprogramowania), Sophos (urządzenia security IT), Fnatic (akcesoria dla graczy), Philips (RTV), Aruba – HP Enterprise (urządzenia sieciowe).  

- Szczególnie zadowoleni jesteśmy z silnego wzrostu Grupy AB w segmencie dystrybucji z wartością dodaną (VAD), gdzie zanotowaliśmy w Polsce skok o 23% rok do roku, podczas gdy cały rynek spadł o 4%. Co więcej, pozyskujemy nowe ważne kontrakty, jak te z Lenovo, Sophosem i Arubą, które pozwalają na dalszy dynamiczny wzrost biznesu w zakresie VAD. Nie musimy zatem ponosić kosztów aktywności na rynku M&A – podkreśliła Patrycja Gawarecka, Dyrektor ds. Sprzedaży w AB SA.

 

Skuteczny rozwój kanałów sprzedaży

Grupa AB konsekwentnie jest aktywna we wszystkich kanałach sprzedaży, oferując najszerszy wybór produktów i najlepsze rozwiązania e-commerce, zarządzając dodatkowo największą w regionie CEE siecią franczyzową (1,6 tys. punktów sprzedaży; franczyza bez nowego podatku od sprzedaży detalicznej). Dzięki skutecznej dywersyfikacji biznesowej, Grupa AB jest wiodącym graczem w Polsce, Czechach i na Słowacji w zakresie asortymentu ‘telekom’ (akcesoria, nawigacje, telefonia stacjonarna, telefonia komórkowa, smartfony), w zakresie asortymentu fotograficznego oraz w zakresie IT. Grupa AB buduje silną pozycję w segmencie dystrybucji zabawek (w II kw. 2016 wzrost o 61% rdr) oraz RTV/AGD (wzrost o 80% rdr), a także wzmacnia udział w zakresie produktów zaawansowanych (serwery i storage, digital signage, bezpieczeństwo, oprogramowanie, sieci, zasilanie).

Grupa AB posiada trzy własne centra logistyczne, w tym jedno w Czechach i dwa w Polsce. Obiekt w Magnicach, uruchomiony w tym roku, ma powierzchnię 4 pełnowymiarowych boisk piłkarskich, a jego kubatura jest 2 razy większa niż Hali Stulecia. Na tę inwestycję Grupa AB przeznaczyła blisko 129 mln zł, a projekt został doceniony za innowacyjność, dzięki czemu uzyskał 24,3 mln zł dofinansowania UE. Zastosowane systemy magazynowe i wysyłkowe są najnowocześniejszymi obecnie dostępnymi rozwiązaniami i w całości spełniają wymogi najbardziej wymagających rynków, jak e-commerce, rynek przetargów czy rynek sieci detalicznych.