Informacje prasowe

24/10/2018

Grupa AB kontynuuje proces dywersyfikacji finansowania w oparciu o długoterminowe obligacje korporacyjne

10,8 mln PLN pozyskała właśnie Grupa AB w ramach programu emisji długoterminowych obligacji korporacyjnych. Tym samym rozpoczęła proces odnowienia optymalnej struktury finansowania. Wcześniej inwestorzy nabyli 5-letnie obligacje AB S.A. z terminami wykupu od sierpnia 2019 roku do czerwca 2022 roku o łącznej wartości 245 mln PLN, a wszystkie trzy serie są notowane na rynku Catalyst Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Podobnie jak w przeszłości, obecnie emitowane obligacje również są niezabezpieczone i nie zawierają żadnych kowenantów.

- Jako spółka generująca wysoki cash flow operacyjny i solidne zyski, mająca zdrowy bilans i wysokie kapitały własne, z sukcesem przełamaliśmy zastój na polskim rynku obligacyjnym. Cieszy nas zaufanie inwestorów, którzy pomimo bardzo wymagającej sytuacji na szerokim rynku kapitałowym doceniają naszą strategię zrównoważonego rozwoju z wpisanym w nią bezpieczeństwem - komentuje Grzegorz Ochędzan, członek zarządu ds. finansowych w AB S.A.

Pozyskane środki posłużyły już do odkupu w celu umorzenia 10.800 obligacji ABE0819 o wartości nominalnej 10,8 mln PLN, których termin wykupu przypada na sierpień przyszłego roku. Kolejne emisje obligacji AB, jakie mogą nastąpić w najbliższych miesiącach, będą miały to samo przeznaczenie.

- Długoterminowy rozwój wymaga długoterminowego finansowania opartego na stabilnych fundamentach. W połączeniu ze zdrowym bilansem oznacza to bardzo dobre ratingi Grupy AB w bankach i instytucjach ubezpieczeniowych, gdzie mamy wysokie dostępne limity – wskazuje Grzegorz Ochędzan, członek zarządu ds. finansowych w AB S.A.

Wskaźnik zadłużenia finansowego netto w relacji do EBITDA zniżył się do poziomu 2,5 na koniec II kw. br., a kapitały własne stanowiły już 2,7-krotność aktywów trwałych. Wskaźnik płynności szybkiej wzrósł przy tym do 0,85,  stan gotówki – do 115 mln PLN. Dzięki wzorowej jakości rozliczeń finansowych Grupa AB jest także wyróżniania przez instytucje finansowe, jak np. tytułem Złoty Płatnik przez Euler Hermes za najwyższą moralność płatniczą.