CSR

Działania z zakresu CSR stanowią nieodłączną część strategii firmy AB S.A. Są to działania długofalowe i wielowymiarowe. Od wielu lat wdrażamy dobre praktyki w kolejnych obszarach działania, w tym na styku podstawowej działalności firmy z wyzwaniami, jakie niesie ochrona środowiska naturalnego. Dbałość o naturalne otoczenie przyjmuje postać skrupulatnie przemyślanych i zaplanowanych działań.

W działaniach korzystamy z dobrych wzorców, wypracowanych przez wyspecjalizowane organizacje i instytucje. Przykładem jest wdrożenie w 2012 roku Systemu Ekozarządzania i Audytu jako pierwsza firma IT w Polsce. Korzystając z istniejących dobrych praktyk, w AB S.A. tworzymy i wdrażamy także własne dokumenty (tj. Polityka Środowiskowa), które regulują codzienne funkcjonowanie firmy w kontekście dbałości o środowisko naturalne.

Do zaangażowania w działania na rzecz środowiska naturalnego i społeczeństwa skutecznie przekonujemy własnych pracowników – duża część prowadzonych działań to autorskie programy, realizowane z ich inicjatywy. Oprócz działań związanych z rozwojem czysto biznesowym, kładziemy świadomie duży nacisk na działania związane z ochroną środowiska. Będąc liderem w swojej branży, staramy się ograniczyć szkodliwy wpływ na środowisko poprzez swoją podstawową działalność operacyjną.

Aktywnie pomagamy i wspieramy potrzebujących, angażując się w akcje charytatywne. Od wielu lat trwa wspólna przygoda AB i Fundacji Mam Marzenie. W tym czasie udało się nam zrealizować marzenia kilkunastu dzieci. Laptopy, komputery i aparaty wywołały bezcenny uśmiech na twarzach podopiecznych fundacji. Oprócz sprzętu elektronicznego, sprostaliśmy również innym wyzwaniom – np. zorganizowaliśmy dedykowany seans Króla Lwa. Jedno jest pewne: nasza współpraca z Fundacją Mam Marzenie będzie się rozwijała przez kolejne lata. Dzięki temu na twarzach kolejnych dzieci zagości uśmiech. To właśnie radość podopiecznych fundacji jest dla nas największą motywacją do działania.

Od kilku lat uczestniczymy także w projekcie „Szlachetnej Paczki”. W każdym roku wspieramy najbardziej potrzebujących, żeby i oni mogli poczuć prawdziwie świąteczny klimat. Pani Mirosława marzyła o drugiej szklance, żeby móc gościć znajomych. Dziś może spotykać się z bliskimi i raczyć herbatą z nowej zastawy. Dodatkowo w paczce znalazły się talerze, garnki i rzeczy pierwszej potrzeby.

Tradycyjnie w okresie świątecznym wspieramy naszych wieloletnich przyjaciół – Dom Dziecka w Bierutowie oraz Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci. Oddelegowany przez AB Mikołaj przynosi ubrania, naczynia i artykuły higieniczne. Oprócz niezbędnych produktów, worek Mikołaja zawiera często laptopy, komputery oraz telewizory i konsole do gier.

Szukając nowych i nietypowych form wsparcia, AB S.A. przekazuje kwotę 50 groszy od każdej kartki świątecznej rozsyłanej do partnerów w okresie Świąt Bożego Narodzenia.

Drużyna AB S.A. chętnie wspiera dedykowane inicjatywy sportowe. Nasi sportowcy pokonują kilometry w maratonach i biegach, w których całość dochodu jest przeznaczona na pomoc dla potrzebujących.

Od 2015 r. AB S.A. aktywnie uczestniczy w akcji „Ciuch w ruch”. Dzięki niej, oprócz pomocy potrzebującym, propagowana jest idea recyclingu wśród pracowników. W głównej siedzibie spółki umieszczono kontenery, do których można wrzucać niepotrzebne oraz zużyte ubrania. Dochód z ich przetworzenia zostaje przekazany na rzecz fundacji Cukierkowo, opiekującej się dziećmi i młodzieżą z cukrzycą.

Efekty zaangażowania AB w liczbach:
• spełniliśmy już 17 dziecięcych marzeń,
• pomogliśmy 36 rodzinom w trudnej sytuacji materialnej,
• wraz z innymi Firmami udało się nam zebrać 125 576 kg ubrań.