Akcjonariat

Akcjonariat liczba akcji % akcji liczba głosów % głosów
Andrzej Przybyło 1 316 200 8.13 % 2 629 200 15.02 %
Iwona Przybyło 1 749 052 10.80 % 1 749 052 9.99 %
Aviva OFE Aviva BZ WBK 2 118 514 13.09 % 2 118 514 12.11 %
Nationale-Nederlanden OFE 2 291 911 14.16 % 2 291 911 13.10 %
Nordea OFE 1 036 513 6.40 % 1 036 513 5.92 %
PKO BP Bankowy OFE 931 014 5.75 % 931 014 5.32 %
Pozostali * 6 744 440 41.67 % 6 744 440 38.54 %
Ogółem 16 187 644 100.00 % 17 500 644 100.00 %

Sorry, you need to install flash to see this content.

Wykres: Struktura akcjonariatu wg liczby akcji

Sorry, you need to install flash to see this content.

Wykres: Struktura akcjonariatu wg liczby głosów