Akcjonariat

Akcjonariat liczba akcji % akcji liczba głosów % głosów
Andrzej Przybyło 1 316 200 8.13 % 2 629 200 15.02 %
Iwona Przybyło 1 749 052 10.80 % 1 749 052 9.99 %
Aviva OFE Aviva BZ WBK 2 118 514 13.09 % 2 118 514 12.11 %
Nationale-Nederlanden OFE 2 291 911 14.16 % 2 291 911 13.10 %
Aegon OFE 1 105 972 6.83 % 1 105 972 6.32 %
PKO BP Bankowy OFE 931 014 5.75 % 931 014 5.32 %
Pozostali * 6 674 981 41.24 % 6 674 981 38.14 %
Ogółem 16 187 644 100.00 % 17 500 644 100.00 %