Systémy marketingu

Činnost AB S.A.  je založená na integrovaném systému řízení – slučuje jakostní politiku a péči o životní prostředí. Strategickým cílem je uspokojení požadavků a očekávání zákazníků a partnerů, při současném:

  • splnění požadavků právních a týkajících se životního prostředí
  • záruce dodržené lhůty a realizace zakázek
  • zkracování doby realizace objednávek
  • zvyšování prodeje nabízených výrobků
  • eliminaci chyb a reklamací
  • výnosném a úsporném hospodaření energetikou a vodou
  • zmenšování množství vzniklých technologických odpadů a vedení racionálního a bezpečného pro životní prostředí nakládání s odpady
  • neustálém zdokonalování působení celé organizace, co má vést k satisfakci zákazníka