Systemy zarządzania

AB S.A. w swoim działaniu opiera się na zintegrowanym systemie zarządzania - łączy ze sobą politykę jakości i dbałość o środowisko. Celem strategicznym jest zaspokajanie wymagań i oczekiwań klientów i Partnerów, przy równoczesnym:

  • spełnianiu wymagań prawnych i dotyczących ochrony środowiska,
  • zagwarantowaniu terminowości i realizacji zleceń,
  • skracaniu czasu realizacji zamówień,
  • zwiększaniu sprzedaży oferowanych produktów,
  • eliminacji braków i reklamacji,
  • efektywnym i oszczędnym gospodarowaniu mediami energetycznymi oraz wodą,
  • zmniejszaniu ilości powstających odpadów technologicznych oraz prowadzeniu racjonalnej i bezpiecznej dla środowiska gospodarki odpadami,
  • ciągłym doskonaleniu funkcjonowania całej organizacji, a przez to osiągnięcie satysfakcji klienta.