Vedení

Andrzej Przybyło
Místopředseda představenstva

Absolvent Vratislavské univerzity. Svoji kariéru se rozhodl spojit s informatikou a obchodem. V letech 1990-1996 podnikal jako živnostník ve Vratislavi. Název jeho firmy zněl "A&B". Zakladatel a jeden z hlavních akcionářů společnosti AB, ve které od roku 1998 plní funkci Předsedy představenstva.  Je členem Dozorčí rady dceřiné společnosti ALSEN Sp. z o.o. se sídlem v Katovicích  a Předsedou Dozorčí rady  AT Computers Holding a.s.


Grzegorz Ochędzan
Člen představenstva, Finanční ředitel

Absolvent Fakulty Informatiky Wroclavské polytechniky a Studia daní. Má 10-letou zkušenost ve finančním managementu, které získal v: PKO BP SA, informatických firmách JTT Computer a TETA S.A. jak rovněž jako Ředitel pro ekonomicko-finanční věci v RUCH S.A. (2006-2007), Ředitel pro ekonomicko-finanční věci v Energetickém koncernu EnergiaPro S.A. (2006-2007) a v ADe Line S.A. (2004-2008). Od roku 2009 plní funkci Finančního ředitele a člena představenstva AB S.A.


Zbigniew Mądry
Člen představenstva, Obchodní ředitel

Absolvent Vysoké školy řízení (The Polish Open University - Oxford Brookes University). Získal diplom MBA. Od roku 1992 spolupracuje z AB S.A. V současné době je zodpovědný za politiku nákupu prodej, logistiku a marketing. Plní funkci Obchodního ředitele a Zástupce předsedy představenstva. Je členem představenstva AT Computers Holding a.s.


Krzysztof Kucharski
Člen představenstva, ředitel pro korporační a právní záležitosti

Krzysztof Kucharski je právním poradcem, studoval na Právní fakultě na Vratislavské univerzitě. Zkušenosti získával na Vratislavské univerzitě jako vědecký pracovník a v  mezinárodní právnické kanceláři. Má 15-letou zkušenost v samostatné obsluze velikých hospodářských subjektů. Zabýval se rovněž poradenstvím z oblasti bankového sektoru různým subjektům. S firmou AB S.A. spolupracuje od roku 1998.