Warunki kredytowe

Przedstawione poniżej zasady oferty dotyczącej limitów kredytowych, terminów płatności oraz możliwości zabezpieczeń skierowane są do wszystkich partnerów handlowych AB S.A. Mają one na celu uporządkowanie reguł udzielania kredytów kupieckich oraz zapewnić wsparcie informacyjne dla podmiotów starających się o przyznanie / podwyższenie kredytu kupieckiego. Jako jedni z nielicznych na rynku dajemy Państwu swobodę w kształtowaniu i wyborze warunków finansowania. Jesteśmy przekonani, że przedstawiona oferta finansowych warunków kredytowania partnerów handlowych jest wyrazem dbałości o spójność naszej polityki kredytowej, a tym samym wyrazem naszego podejścia do współpracy, opartej na zasadzie współdziałania i partnerstwa.

Każda firma rozpoczynająca lub zamierzająca odnowić współpracę handlową z AB S.A. może starać się o przyznanie odroczonego terminu płatności oraz limitu kredytu kupieckiego. Firma, która ma ugruntowaną pozycję na rynku IT, może zabiegać o przyznanie kredytu bez potrzeby dokonywania zakupów towaru na zasadach gotówkowych. Dla pozostałych firm ubiegających się o kredyt proponujemy pierwsze zakupy na zasadach przedpłat. Wartość oraz okres obowiązywania przedpłat ustalany jest indywidualnie, po kontakcie z pracownikiem działu kredytowego. Jest to warunek konieczny jednak niewystarczający do uzyskania kredytu. Istotnym elementem niezbędnym do uzyskania lub powiększenia limitu kredytowego jest złożenie stosownego zabezpieczenia oraz pozytywna weryfikacja ryzyka kredytowego. Dopuszczalne przez nas zabezpieczenia opisane są w dalszej części.

W celu uzyskania możliwości dokonywania zakupów w AB S.A. na odroczony termin płatności, wypełnić należy wniosek kredytowy za pośrednictwem AB Online (www.abonline.pl – zakładka Wnioski Kredytowe) lub pobrać i złożyć wniosek zamieszczony poniżej. Wypełniony wniosek wraz z dokumentami finansowymi przekazywany jest do weryfikacji do Działu Kredytów i Należności. AB może zażądać dodatkowych niestandardowych dokumentów takich jak opinia bankowa, zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami czy referencje partnerów handlowych.

Wniosek kredytowy do pobrania

Terminy płatności

Zabezpieczenia kredytów kupieckich

Pozostałe zabezpieczenia