Centrum Kompetencyjne AB: Szkolenia z technologii chmurowych Microsoft

Centrum Kompetencyjne AB uruchamia cykl szkoleń „Infrastruktura IT w przedsiębiorstwie oparta o Microsoft Azure”. W ramach warsztatów technicznych uczestnicy będą mogli w sposób praktyczny zapoznać się z technologiami chmurowymi Microsoft, a w szczególności Microsoft Azure. Szkolenia rozpoczną się w lutym i potrwają do czerwca 2017 roku.

- Naszym celem jest zbudowanie silnych kompetencji chmurowych Microsoft wśród naszych Partnerów, którzy już posiadają doświadczenie w technologiach Enterprise. Służyć temu będzie cykl 11 szkoleń, na które składa się webinarium „zerowe” będące wstępem do tematyki Microsoft Azure oraz 5 webinariów poprzedzających warsztaty hands-on-labs, przygotowujących uczestnika do zagadnień poruszanych podczas warsztatów. Całość uzupełnia kolejne 5 warsztatów hands-on-labs, które przeprowadzą uczestnika przez różne aspekty i scenariusze użytkowania MS Azure. Jesteśmy przekonani, że rozbudowane merytorycznie i urozmaicone formy szkoleń wymiernie zwiększą u naszych Partnerów świadomość szans biznesowych, jakie daje wykorzystanie technologii chmurowych w przedsiębiorstwachmówi Bartłomiej Bojarski, Business Unit Manager, Presales & Solution Design w AB S.A.

Webinaria „zerowe” oraz poprzedzające warsztaty zostaną przeprowadzone na platformie webinaryjnej AB S.A., z kolei warsztaty hands-on-labs będą mieć formę jednodniowych laboratoriów organizowanych w Centrum Kompetencyjnym AB S.A. mieszczącym się we Wrocławskim Parku Technologiczny.

Centrum Kompetencyjne AB to ośrodek oferujący szkolenia z zakresu wiedzy i rozwiązań w teorii oraz praktyce dotyczących najnowszych technologii IT oraz kwalifikacji w zakresie kompetencyjnym. W 2016 roku CK AB w trakcie 100 szkoleń przeszkoliło prawie tysiąc osób.

Zapisy na szkolenie: http://www.ab.pl/r/1031