Akcjonariat

Akcjonariat liczba akcji % akcji liczba głosów % głosów
Andrzej Przybyło 1 316 200 8.13 % 2 629 200 15.03 %
Iwona Przybyło 1 749 052 10.81 % 1 749 052 10.00 %
Fundusze Natinale-Nederlanden OFE 2 626 634 16.23 % 2 626 631 15.01 %
Aviva OFE Aviva BZ WBK 2 118 514 13.09 % 2 118 514 12.11 %
Aegon OFE 1 105 972 6.83 % 1 105 972 6.32 %
OFE PZU 995 549 6.15 % 995 549 5.69 %
PKO BP Bankowy OFE 931 014 5.75 % 931 014 5.32 %
Pozostali ** 5 339 187 32.99 % 5 339 187 30.52 %
Ogółem 16 182 119 100.00 % 17 495 119 100.00 %
 

* Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, utworzone i zarządzane przez Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadają łącznie ponad 5% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki AB S.A.


Wykres: Struktura akcjonariatu wg liczby akcji

 
 
 

Wykres: Struktura akcjonariatu wg liczby głosów