Akcjonariat

Akcjonariat liczba akcji % akcji liczba głosów % głosów
Andrzej Przybyło 1 316 200 8.13 % 2 629 200 15.02 %
Iwona Przybyło 1 749 052 10.80 % 1 749 052 9.99 %
Nationale-Nederlanden OFE 2 626 631 16.23 % 2 626 631 15.01 %
Allianz Polska OFE 1 935 054 11.95 % 1 935 054 11.06 %
Vienna OFE (dawniej: Aegon OFE) (*) 1 105 972 6.83 % 1 105 972 6.32 %
OFE PZU 995 549 6.15 % 995 549 5.69 %
PKO BP Bankowy OFE 931 014 5.75 % 931 014 5.32 %
Pozostali 5 528 172 34.16 % 5 528 172 31.59 %
Ogółem 16 187 644 100.00 % 17 500 644 100.00 %
 
(*) zmiana nazwy z dniem 27.11.2023

Wykres: Struktura akcjonariatu wg liczby akcji


Wykres: Struktura akcjonariatu wg liczby głosów