Rada nadzorcza

Iwona Przybyło

Członek Rady Nadzorczej

Pani Iwona Przybyło ukończyła Wydział Filologiczno-Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza uzyskując tytuł magistra. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje pracę w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 we Wrocławiu na stanowisku nauczyciela działu przedszkolnego, a następnie pedagoga szkolnego. W latach 1993 – 1999 prowadziła działalność gospodarczą pod firmą „PH AB Iwona Przybyło”. Pani Iwona Przybyło zasiada w Radzie Nadzorczej od chwili zawiązania Spółki.


Jacek Łapiński

Członek Rady Nadzorczej

Pan Jacek Łapiński ukończył studia na Wydziale Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu na kierunku Zarządzanie i Marketing w zakresie Zarządzania Przedsiębiorstwem uzyskując tytuł magistra. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje prowadzenie działalności gospodarczej pod firmą „Vobis Microcomputer Wałbrzych Jacek Łapiński”. Pan Jacek Łapiński zasiada w Radzie Nadzorczej nieprzerwanie od 1999 r.


Andrzej Grabiński

Członek Rady Nadzorczej

Pan Andrzej Grabiński ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, a następnie etatową aplikację sądową w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, jak również aplikację adwokacką. Wykonuje zawód adwokata. Początkowo, będąc członkiem Zespołu Adwokackiego w Oławie, później indywidualnie bądź w spółkach, a obecnie – jako wspólnik w spółce jawnej Grabiński, Waszczyński. W przebiegu kariery zawodowej pełnił funkcję członka rady nadzorczej spółki z o.o. z udziałem kapitału zagranicznego. Wykonywał kilkukrotnie funkcję arbitra, aktualnie jest przewodniczącym Rady Programowej Wrocławskiego Centrum Arbitrażu przy ORA we Wrocławiu. Od wielu czynnie uczestniczy w pracach organów samorządu adwokackiego. W latach 2005-2015 członek Trybunału Stanu. Otrzymał odznaczenia: „Adwokatura Zasłużonym” – od Prezydium NRA oraz „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości” – od Ministra Sprawiedliwości. W 2014 r. został zwycięzcą konkursu Profesjonaliści Forbesa 2014 na Dolnym Śląsku w kategorii adwokat. Od 2013 r. pełni funkcję Dziekana ORA we Wrocławiu.


Jakub Bieguński

Członek Rady Nadzorczej

Pan Jakub Bieguński jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł magistra finansów i bankowości. Posiada 14-letnie doświadczenie zawodowe w private equity/venture capital, nadzorze właścicielskim, bankowości inwestycyjnej, strukturyzowaniu transakcji, restrukturyzacji oraz doradztwie strategicznym, jak również w zarządzaniu projektami. Doświadczenie zawodowe pozyskiwał m.in. w BRE Corporate Finance, firmie doradztwa M&A i corporate finance oraz w Roland Berger, międzynarodowej firmie doradztwa strategicznego. Aktualnie pracuje w banku BZ WBK w Departamencie Rynków Kapitałowych, Pion Global Banking and Markets, jako Dyrektor ds. inwestycji. W ciągu ostatnich 7 lat członek rad nadzorczych kilku polskich średnich i małych firm. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Jakub Bieguński spełnia kryteria niezależności określone w Artykule 12 ust. 5 Statutu AB S.A.


Jerzy Baranowski

Członek Rady Nadzorczej

Pan Jerzy Baranowski ukończył studia na Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, uzyskując tytuł magistra chemii. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje utworzenie i kierowanie spółkami odpowiedzialnymi za dystrybucję i usługi w dziedzinie oprogramowania i IT. W 1990 roku założył i kierował spółką Commpol S. A. będącą dystrybutorem sprzętu IT. W roku 2000 powołał do życia spółkę B2B sp. z o.o., będącą liczącym się integratorem i usługodawcą w obszarze oprogramowania otwartego. W 2009 r. powołał spółkę Linux Polska sp. z o.o., która poszerzyła ofertę produktów z dziedziny oprogramowania Open Source. Stałymi odbiorcami usług i produktów spółek B2B sp. z o.o. i Linux Polska sp. z o.o. są największe polskie banki, telekomy, ubezpieczyciele, sektor publiczny oraz główni integratorzy IT w Polsce. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Jerzy Baranowski spełnia kryteria niezależności określone w Artykule 12 ust. 5 Statutu AB S.A.


Marek Ćwir

Członek Rady Nadzorczej

Pan Marek Ćwir ukończył studia na Wydziale Ekonomiki Produkcji w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada również licencję maklera papierów wartościowych. Karierę zawodową rozpoczął w 1991 r. jako makler papierów wartościowych w Domu Maklerskim BRE Banku. W latach 1995 – 2000 zatrudniony w CA IB Securities S.A. na stanowisku zastępcy dyrektora. W latach 2000 – 2004 zatrudniony w Wirtualnej Polsce S.A. na stanowisku kontrolera finansowego. W latach 2004-2005 zatrudniony w dziale finansowym w Matrix.pl S.A. Od 2005 r. zatrudniony na stanowisku dyrektora w Pekao Investment Banking S.A., gdzie odpowiada za realizację projektów z zakresu ofert publicznych, fuzji i przejęć oraz doradztwa prywatyzacyjnego. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Marek Ćwir spełnia kryteria niezależności określone w Artykule 12 ust. 5 Statutu AB S.A.