Polityka wynagrodzeń

Polityka Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej uchwalona przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 sierpnia 2020 roku
Polityka Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej uchwalona przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 4 kwietnia 2024 roku
Sprawozdanie z wynagrodzeń 2022/2023
Sprawozdanie z wynagrodzeń 2021/2022
Sprawozdanie z wynagrodzeń 2020/2021
Raport biegłego 2022/2023
Raport biegłego 2021/2022
Raport biegłego 2020/2021