Polityka wynagrodzeń

Polityka Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Sprawozdanie z wynagrodzeń 2020/2021
Raport biegłego 2020/2021