ESG

Celem działalności Grupy AB jest długoterminowy wzrost wartości organizacji w sposób odpowiedzialny względem środowiska naturalnego i interesariuszy społecznych. Jest to możliwe dzięki budowie odpowiedniej kultury organizacji, ugruntowanej poprzez mechanizmy ładu korporacyjnego.

Począwszy od 2020 roku, działalność AB S.A. w zakresie zrównoważonego rozwoju (ESG), jest analizowana i oceniana przez agencję ratingową EcoVadis. Corocznej ocenie jest poddawana działalność Spółki w czterech obszarach: środowisko naturalne, prawa pracownicze i prawa człowieka, etyka biznesowa, oraz zrównoważony łańcuch dostaw.

Kontrahenci AB S.A., mają możliwość wystąpić o udostępnienie oceny ratingowej AB S.A. i z tej możliwości coraz częściej korzystają. Rating ESG jest transparentnym narzędziem informacyjnym. Wzmacniania relacje z przedsiębiorstwami wdrażającymi kryteria z obszaru ESG w polityce zakupowej.

Za wysiłki w zakresie wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju, AB S.A. zostało uhonorowane srebrnym medalem EcoVadis. Według najnowszego rankingu AB S.A. znajduje się wśród 9% najlepszych firm ocenianych przez EcoVadis, w swojej branży („Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania”).

EcoVadis to niezależna agencja ratingowa założona we Francji w 2007 r. Indywidualnej ocenie EcoVadis zostało poddane ponad 100 tysięcy przedsiębiorstw z całego świata, co pozycjonuje EcoVadis jako największą i jedną z najważniejszych agencji ratingowych w obszarze ESG.