Społeczeństwo

Wstęp

Szeroko rozumiane dobre praktyki z zakresu społecznego stanowią bardzo ważny obszar działalności AB S.A. Są to działania długofalowe i wielowymiarowe. W efekcie, jako AB kładziemy duży nacisk na pomoc potrzebującym i działania charytatywne, a także na rozwój kompetencji (w tym cyfrowych) oraz równanie szans.

Od wielu lat wdrażamy dobre praktyki w kolejnych obszarach działania. Są to m.in.:

1. Edukacja ekologiczna pracowników (zwiększanie świadomości w zakresie dbałości o środowisko, segregacji odpadów, rozważnego i odpowiedzialnego korzystania z urządzeń przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia energii elektrycznej, eliminacja papieru w procesach biurowych na rzecz elektronicznego obiegu dokumentów, wsparcie dla hybrydowego modelu pracy i inne).

2. Aktywna pomoc potrzebującym, filantropia (zaangażowanie w akcje charytatywne, wsparcie placówek, świetlic, domów dziecka oraz indywidualne – w formie przekazania potrzebnych urządzeń, materiałów oraz datków finansowych).

3. Troska los pokrzywdzonych dzieci. Z tego względu od lat wspieramy Dom Dziecka w Bierutowie oraz Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci. Oprócz wsparcia finansowego, na bieżącą działalność i projekty specjalne, przekazujemy placówkom niezbędne materiały i produkty, tak w postaci sprzętu (laptopy, komputery, telewizory, lodówki), jak i ubrania, naczynia, artykuły higieniczne i inne.

4. Aktywne zaangażowanie w akcje charytatywne i dzieła, z tego względu systematycznie pomagamy też „Fundacji Mam Marzenie” spełniając marzenia podopiecznych tj. dzieci, a także projekt „Szlachetna Paczka” czy placówki medyczne (szpitale, centra medyczne) i niosące pomoc innym jednostki służb mundurowych, organizacje pomocowe).

5. Programy dla pracowników (inwestycje w rozwój pracowników poprzez wsparcie i dopłaty do kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje, programy integracyjne i inne).

6. Certyfikowane zarządzanie i transparentne postępowanie, w zgodzie ze standardami środowiskowymi i wdrożonymi systemami jakości zgodnymi z wymaganiami norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz EMAS.

7. Projekty specjalne. W ramach działalności AB realizujemy wiele projektów specjalnych, a część z nich to autorskie programy zapoczątkowane z inicjatywy pracowników.
Aktualnie, działania realizujemy w ramach następujących projektów:

„AByrazem” – Grupa AB aktywnie włączyła się w walkę z pandemią koronawirusa pomagającym potrzebującym oraz tym, którzy pomoc niosą innym. W efekcie w ramach szeroko zakrojonych i przemyślanych działań, w ramach akcji #AByrazem – do potrzebujących trafiło blisko tysiąc sztuk różnego rodzaju sprzętu, w tym leki i respiratory.

„AByrazem dla Ukrainy” – Grupa AB wraz z pracownikami, w obliczu działań wojennych w Ukrainie, odpowiada również na potrzeby społeczności ukraińskiej. W ramach akcji #AByrazem dla Ukrainy przekazuje potrzebującym pomoc w formie materialnej (sprzęt, materiały pierwszej potrzeby, leki – także te zebrane w firmie przez pracowników) i finansowej. Te trafiają do organizacji pomocowych oraz zagranicę. Dodatkowo, Alsen z Grupy AB prowadzi zbiórkę używanych laptopów, które po odświeżeniu (zarówno software, jak i hardware) trafiają poprzez Ministerstwo Edukacji Narodowej do ukraińskich dzieci. Z kolei Rekman, także z Grupy AB, przekazuje wózki dziecięce dla przybyłych do Polski rodzin. Prowadzona jest też szeroko zakrojona pomoc wewnątrz firmy dla pracowników pochodzących z Ukrainy (pomoc finansowa, rzeczowa i psychologiczna).

Centrum Kompetencyjne AB i sponsoring m.in. hackathonów dla młodzieży szkolnej, szkoleń popularyzujących wiedzę technologiczną – poprzez te inicjatywy Grupa AB prowadzi edukację informatyczną. W ten sposób: bezpłatnie i cyklicznie, wraz z organizacjami branżowymi, AB popularyzuje dostęp do wiedzy technologicznej. Jednocześnie zapobiega wykluczeniu cyfrowemu i równa szanse w dostępie do najnowszych technologii. Ponadto wspiera zrównoważony rozwój branży oraz bierze udział w pracach legislacyjnych.