Środowisko

Wdrożenie systemu EMAS to nie tylko ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko. Sprawny system zarządzania środowiskowego znacząco przyczynia się do obniżenia kosztów działalności, np. związanych z unieszkodliwieniem odpadów, zmniejszeniem zużycia energii, wody, wpływając jednocześnie na wzrost konkurencyjności.

Deklaracja Środowiskowa EMAS za rok 2023.

Gospodarka obiegu zamkniętego

Poprzez działalność spółki Alsen, wspierany jest obieg zamknięty:

– rozwój sieci instalatorów i propagowanie rozwiązań fotowoltaicznych

– serwis pogwarancyjny urządzeń IT i RTV/AGD

– oferta ubezpieczeń i abonamentów serwisowych na wypadek awarii w okresie po gwarancji producenta

Eliminacja papieru w procesach biurowych

Wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów zapobiegamy drukowaniu do 300 tys. dokumentów rocznie.

Popularyzacja wiedzy z zakresu zielonej energii

W ramach działań promujemy wykorzystanie zielonej energii i dostęp do niej poprzez zrzeszanie Instalatorów instalacji fotowoltaicznych, banków energii i rozwiązań Smart Home.