Środowisko

Wdrożenie systemu EMAS to nie tylko ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko. Sprawny system zarządzania środowiskowego znacząco przyczynia się do obniżenia kosztów działalności, np. związanych z unieszkodliwieniem odpadów, zmniejszeniem zużycia energii, wody, wpływając jednocześnie na wzrost konkurencyjności.

Realizacja celów deklaracji EMAS

Spadek zużycia taśmy klejącej o 35,73% w stosunku do roku 2021. Spadek zużycia foli o 33,36% w stosunku do roku 2019. Wzrost poziomu zbiórki folii o 2,66% w stosunku do roku 2019. Zbiórka elektrośmieci na poziomie 55% przy wymaganym ustawowym 45% masy. EMAS (Deklaracja Środowiskowa AB S.A. 2022).

Gospodarka obiegu zamkniętego

Poprzez działalność spółki Alsen, wspierany jest obieg zamknięty:

– rozwój sieci instalatorów i propagowanie rozwiązań fotowoltaicznych

– serwis pogwarancyjny urządzeń IT i RTV/AGD

– oferta ubezpieczeń i abonamentów serwisowych na wypadek awarii w okresie po gwarancji producenta

Eliminacja papieru w procesach biurowych

Wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów zapobiegamy drukowaniu do 300 tys. dokumentów rocznie.

Popularyzacja wiedzy w zakresie Zielonej energii

W ramach działań promujemy wykorzystanie zielonej energii i dostęp do niej poprzez zrzeszanie Instalatorów instalacji fotowoltaicznych, Smart Home oraz banków energii i rozwiązań.