* Rok obrotowy rozpoczyna się 1 lipca a kończy 30 czerwca

** Rok obrotowy rozpoczyna się 1 lipca a kończy 30 września