Zarząd

Zarząd AB S.A. działa w oparciu o przepisy kodeksu spółek handlowych oraz Statutu spółki AB S.A. Szczegółowy tryb działania określony jest w Regulaminie Zarządu.

Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Dba także o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania Spółką oraz o prowadzenie jej spraw zgodne z przepisami prawa i dobrymi praktykami.

ANDRZEJ PRZYBYŁO

Prezes Zarządu

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Karierę zawodową związał z informatyką i biznesem. W latach 1990-1996 prowadził działalność gospodarczą pod firmą „A&B” we Wrocławiu. Założyciel i jeden z głównych akcjonariuszy spółki AB, w której od 1998 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu. Członek Rady Nadzorczej spółki zależnej ALSEN Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej AT Computers Holding a.s. Jako Prezes Zarządu Pan Andrzej Przybyło reprezentuje Spółkę na zewnątrz, kieruje pracami Zarządu, przewodniczy na posiedzeniach Zarządu oraz koordynuje jego pracę.

ZBIGNIEW MĄDRY

COO – WICEPREZES GRUPY AB

Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania (The Polish Open University – Oxford Brookes University) oraz Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na Wydziale Rekreacji Ruchowej. Posiada prestiżowy dyplom MBA. Związany z firmą AB od roku 1992, a jego doświadczenie zawodowe obejmuje: pracę na stanowisku handlowca w latach 1992-1996, a od roku 1996 pełnił funkcję dyrektora handlowego. W momencie przekształcenia firmy w spółkę akcyjną AB S.A w 1998 roku został Członkiem Zarządu. Obecnie odpowiada za całość polityki zakupowej, sprzedaż, logistykę oraz marketing, pełniąc funkcję Członka Zarządu. Jest również Członkiem Zarządu AT Computers Holding a.s. oraz Członkiem Zarządu firmy REKMAN S.A.

GRZEGORZ OCHĘDZAN

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy

Absolwent Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej oraz Studium Podatkowego w Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy. Dodatkowo ukończył szereg szkoleń z zakresu finansów, rachunkowości, zarządzania i psychologii negocjacji. Jest współautorem książek z zakresu bezpieczeństwa transakcji walutowych oraz szeregu publikacji naukowych. Ma ponad 15-letnie doświadczenie w zarządzaniu finansami, które zdobywał m.in. w PKO BP S.A., firmach informatycznych JTT Computer oraz TETA S.A. oraz pracując jako Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych w RUCH S.A. (2006-2007), Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy w Koncernie Energetycznym EnergiaPro S.A. (2006-2007) oraz w ADe Line S.A. (2004-2008). Od 2009 roku pełni funkcję Dyrektora Finansowego i Członka Zarządu AB S.A. Do zakresu działania Pana Grzegorza Ochędzana jako Członka Zarządu, Dyrektora Finansowego należy kierowanie pionem administracyjno-finansowym Spółki.

KRZYSZTOF KUCHARSKI

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Korporacyjnych i Prawnych

Krzysztof Kucharski jest radcą prawnym, ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje pracę naukową na Uniwersytecie Wrocławskim oraz w międzynarodowej kancelarii prawniczej. Posiada 20-letnie doświadczenie w samodzielnej obsłudze dużych podmiotów gospodarczych. Doradzał również podmiotom z sektora bankowego. Z AB S.A. związany jest od 1998 roku. Do zakresu działania Pana Krzysztofa Kucharskiego jako Członka Zarządu, Dyrektora ds. Korporacyjnych i Prawnych należy zarządzanie sprawami korporacyjnym Spółki oraz kierowanie pionem prawnym.