Polityka jakości

Uznając jakość za fundamentalny czynnik zapewnienia satysfakcji klientów i przewagi konkurencyjnej, AB ustanowiło Politykę Jakości, zgodnie z którą celem firmy jest zaspokajanie potrzeb klientów poprzez budowanie z nimi długotrwałych relacji, oferowanie produktów najwyższej jakości przy zastosowaniu najnowocześniejszych technik sprzedaży. Klienci mogą liczyć na uczciwość kupiecką, stabilność współpracy oraz wiedzę i doświadczenie zdobyte przez 31 lat działalności na rynku IT. Powyższe idee są realizowane poprzez:

  • spełnianie nieustannie wzrastających wymagań produktowych klientów
  • tworzenie przyjaznego miejsca pracy dla pracowników
  • stały monitoring rynku oraz reagowanie na potrzeby naszych klientów
  • kształtowanie polityki marżowej z uwzględnieniem interesów zarówno firmy jak i jej klientów
  • analizę trendów rynkowych pozwalającą na tworzenie warunków do wieloletniego rozwoju działalności klientów
  • ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Zadowolenie klienta jest dla Grupy AB najwyższą wartością. Utrzymując ideę ciągłego doskonalenia systemu poprzez wprowadzanie nowych rozwiązań infrastrukturalnych oraz przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów prawa, spółka nieustannie dąży do osiągnięcia maksymalnego poziomu zadowolenia klientów ze świadczonych usług. Gwarancją spełnienia powyższych zasad jest wdrożony w AB S.A. certyfikowany według ISO 9001:2008 (PN-EN ISO 9001:2009) system zarządzania jakością oraz systemy zarządzania środowiskowego certyfikowane zgodnie z normami EMAS oraz ISO 14001: 2004 (PN:EN 14001:2005). AT Compus s.r.o od czasu stworzenia spółki w 2004 wdrożył system zgodny z ĈSN ISA 9001 oraz ĈSN ISO 14001.

Jednym z bardziej istotnych aspektów jakościowych mających również wpływ na kształtowanie dobrych relacji z kontrahentami jest terminowość realizowanych płatności oraz poziom rotacji należności i zobowiązań. Grupa AB stale monitoruje te wskaźniki, zarówno pod kątem ewolucji w czasie, jak i na tle rynku.

Zbiór zasad dot. polityki jakości AB S.A.