Andrzej Przybyło, Prezes Zarządu AB S.A. – wypowiedź podczas konferencji WallStreet 22