AB inwestuje w centrum logistyczne

Wzrośnie efektywność przy dużych oszczędnościach.

AB S.A modernizuje centrum logistyczne we Wrocławiu. Inwestycja o całkowitej wartości około 30 mln zł, pozwoli na zwiększenie kubatury magazynów o ponad 101% przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów związanych z logistyką o 11%.

Projekt modernizacji centrum logistycznego spółki obejmuje budowę wielopoziomowej antresoli do kompletacji towaru, wdrożenie zintegrowanego, w pełni skalowalnego systemu automatyki magazynowej oraz rozbudowę parku maszynowego o urządzenia pozwalające na skrócenie czasu rozładunku towaru i transportu wewnątrz centrum. Powierzchnia magazynowa zwiększy się o 83%.

– Co jeszcze istotniejsze ponad dwa razy wzrośnie kubatura magazynu, która sięgnie 120,5 tys. m3. W połączeniu z implementacją zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania magazynem klasy WMS umożliwi to na zwiększenie naszych możliwości operacyjnych w zakresie logistyki, skrócenie czasu kompletacji pojedynczego zamówienia o 80% , skrócenie czasu załadunku i rozładunku samochodów transportowych – czyli istotne zwiększenie efektywności. W konsekwencji spodziewamy się, że koszty związane z logistyką spadną o 11% (w niektórych procesach nawet o 35%), przy jednoczesnym istotnym zwiększeniu naszych możliwości. – mówi Andrzej Przybyło, Prezes Zarządu AB S.A.

Spółka realizuje aktualnie inwestycję ze środków własnych ale w finalnej fazie projektu przewidujemy częściowe wykorzystanie zewnętrznych źródeł finansowania, najprawdopodobniej kredytu bankowego – dodaje Prezes Andrzej Przybyło.

Wydajność nowego systemu wynosi 160 tys. jednostek logistycznych dziennie. Stanowi to ponad 460% wzrost w porównaniu do dotychczasowego wskaźnika wydajności, który kształtował się na poziomie 34,5 tys.