Blisko 9 miliardów złotych obrotów Grupy AB

Grupa AB, notowany na GPW największy dystrybutor IT oraz elektroniki użytkowej w Polsce i regionie CEE, zbliża się do przekroczenia progu 9 mld PLN rocznych obrotów. W zakończonym roku finansowym 2018/2019 skonsolidowane przychody zwiększyły się w ujęciu rok do roku o blisko 557 mln PLN (7%), osiągając rekordowe 8,8 mld PLN. W samym drugim kwartale 2019 roku (czwarty kwartał roku finansowego 2018/2019) wzrosły o 16% rdr, do blisko 2,1 mld PLN.

To był rekordowy rok finansowy, a jednocześnie okres kwiecień-czerwiec zapisał się w naszej historii pierwszym przekroczeniem progu 2 mld PLN sprzedaży kwartalnej poza szczytowym okresem w branży, czyli czwartym kwartałem roku kalendarzowego. Konsekwentnie realizujemy długoterminową strategię zdywersyfikowanego rozwoju, wykorzystując najlepsze rozwiązania efektywnościowe, w tym w zakresie e-commerce i własnej zaawansowanej zautomatyzowanej logistyki, obsługującej najszersze na rynku portfolio indeksów produktowych dostępnych od ręki – komentuje Andrzej Przybyło, Prezes Zarządu AB S.A.

Kreujemy rynek i wsłuchujemy się w oczekiwania ponad 16 tys. partnerów handlowych, aby nasze działania wnosiły największą możliwą wartość dodaną w łańcuchu dostaw. Cieszą nas liczne nagrody, wśród których na szczególne wyróżnienie zasługuje zdobywany rokrocznie tytuł Dystrybutora Roku, przyznawany wprost przez resellerów – dodaje Prezes Andrzej Przybyło.

W minionym roku finansowym Grupa AB zwiększyła udziały rynkowe w siedmiu z dziesięciu największych kategorii klasycznego IT. Notuje także dynamiczne wzrosty sprzedaży w zakresie oprogramowania w chmurze (cloud), rozwiązań digital signage, smart home, RTV/AGD, zabawek oraz urządzeń telekomunikacyjnych, w tym smartfonów. Już prawie co drugi smartfon sprzedawany na głównych rynkach Grupy AB (Polska, Czechy i Słowacja) pochodzi z jej dystrybucji. Grupa AB pozostaje także numerem jeden w dystrybucji całego portfolio produktów Apple w Polsce, Czechach i na Słowacji (udział 57%).

Mamy w ofercie szerokie portfolio marek smartfonów, przy czym na pewno w zakresie marki Apple widzimy wciąż bardzo duży potencjał sprzedażowy. O ile w Polsce iPhone odpowiada za 8% rynku smartfonów, a w Europie Wschodniej za 9%, o tyle w Europie Zachodniej jest to 30%. Jednocześnie w naszym regionie widać trend zakupów coraz droższych smartfonów w ślad za bogaceniem się społeczeństw. W bieżącym miesiącu premierę miały nowości produktowe Apple, które jak zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem – wskazuje Zbigniew Mądry, Członek Zarządu ds. Handlowych w AB S.A.

W rekordowym pod względem sprzedażowym roku finansowym 2018/2019 Grupa AB wypracowała solidne wyniki: 344 mln PLN zysku brutto na sprzedaży, 98 mln PLN wyniku EBITDA i 58 mln PLN zysku netto.

Rynki zagraniczne zachowują się bardzo dobrze, a na rynku polskim obserwowaliśmy kolejny rok presji na marże, która związana była ze zmianami struktury podmiotowej rynku. W obecnym kwartale można doszukiwać się już pewnych symptomów normalizacji sytuacji. Racjonalnie działające firmy na świecie wiedzą, że wojna cenowa jest ostatnią rzeczą, do której warto dążyć – mówi Prezes Andrzej Przybyło.

Już jednak teraz, dzięki dywersyfikacji biznesu oraz silnej pozycji rynkowej z licznymi trwałymi przewagami konkurencyjnymi wypracowaliśmy w minionym roku finansowym, podobnie jak w poprzednich okresach, bardzo dobre wyniki, a nasza pozycja bilansowa i silny strumień generowanej gotówki stwarzają dużo miejsca do dalszego rozwoju – podkreśla Grzegorz Ochędzan, Członek Zarządu ds. Finansowych w AB S.A.

Kapitały własne Grupy AB powiększyły się na koniec czerwca br. do rekordowych ponad 790 mln PLN (+10% rdr). Zadłużenie finansowe netto spadło o 20%, do 225 mln PLN i stanowiło jedynie 28% kapitałów własnych, a wskaźnik długu netto do EBITDA spadł do 2,3. Bezpieczne i stabilne wskaźniki płynności idą w parze z najniższym w branży wskaźnikiem SG&A (poniżej 3%), odzwierciedlającym najwyższą efektywność działania Grupy AB jako dystrybutora. Należy również zauważyć wysoki i stabilny rdr operacyjny cash flow rzędu 70 mln PLN rocznie.

x (x)