Grupa AB już w mWIG40. Zarząd liczy na wzrost płynności akcji, a analitycy wskazują na istotne niedowartościowanie akcji

Największy dystrybutor IT i elektroniki użytkowej w Polsce oraz regionie CEE od 18 marca br. znajduje się efektywnie w gronie spółek z indeksu mWIG40 GPW. Pierwsza sesja po awansie do grona 60 najważniejszych spółek warszawskiej Giełdy potwierdza oczekiwania co do zwiększenia obrotów akcjami, a Spółka obserwuje również zwiększone zainteresowanie analityczne oraz wśród inwestorów.

Obecnie pokrywają nas analitycznie już cztery niezależne domy maklerskie, publikujące pełne raporty z rekomendacjami, które obecnie brzmią jednoznacznie „kupuj”, a najwyższa z cen docelowych wskazuje na potencjał wzrostu kursu o ponad 70%. Cieszy nas również wzrost zainteresowania wśród inwestorów giełdowych, którzy kontaktują się z nami. Cieszy nas również spodziewana perspektywa znacznego wzrostu płynności akcji, w co wpisała się już pierwsza sesja w mWIG40mówi Andrzej Przybyło, Prezes Zarządu AB S.A.

W poniedziałek, 18 marca br., obroty akcjami AB S.A. były ponad pięciokrotnie wyższe niż mediana z ostatnich 30 dni. Akcje AB S.A. (GPW: ABPL, ABE) w ramach rocznej rewizji składu indeksów giełdowych po prawie 18 latach notowania na rynku głównym GPW stały się jednymi z 60 najważniejszych na polskiej Giełdzie, (indeksy WIG20 i mWIG40). GPW Benchmark, spółka będąca formalnym administratorem wskaźników referencyjnych, przy ustalaniu listy rankingowej bierze pod uwagę zarówno płynność walorów (wartość obrotów), jak również kapitalizację akcji w wolnym obrocie.

To dla nas kolejne zobowiązanie do realizacji ambitnych celów rozwojowych. Dołączyliśmy w indeksie mWIG40 do grona znakomitych polskich marek z rynku IT, z uzupełniającego naszą działalność segmentu software, tzn. do Comarchu i Asseco Poland. Notujemy rekordowe wyniki, korzystamy z bycia dystrybutorem pierwszego wyboru dla producentów i resellerów, a nasz średnioroczny wzrost skali działania z ostatnich ponad 20 lat przekracza 16%. Mamy apetyt na więcej – pracujemy na to każdego dnia, konsekwentnie realizując długoterminową, bezpieczną strategię rozwoju, w której nieustannie szlifujemy efektywność operacyjną, kreujemy rynek i wsłuchujemy się w potrzeby największej w naszym regionie bazy 16 tys. aktywnych klientów, a także dbamy o solidne finansepodkreśla Prezes Andrzej Przybyło.

W I kw. roku finansowego 2023/2024 (IV kw. roku kalendarzowego 2023) Grupa AB zanotowała bardzo dobre wyniki finansowe, będące konsekwencją zarówno wzrostu sprzedaży, jak również optymalizacji wewnętrznej. Skonsolidowane przychody, po oczyszczeniu o efekt osłabienia korony czeskiej, w jakiej raportuje spółka-córka ATC, przekroczyły po raz pierwszy w historii próg 5 mld zł. Dzięki utrzymaniu najniższego w branży poziomu wskaźnika kosztów SG&A, dalszej redukcji zobowiązań finansowych i zmniejszenia kosztów finansowych czy też optymalizacji kapitału pracującego netto, Grupa AB wypracowała w minionym kwartale wzrost skorygowanego zysku netto do 71,5 mln zł. W okresie ostatnich czterech kwartałów, czyli w roku kalendarzowym 2023, przychody Grupy AB przekroczyły 15,5 mld zł, wynik EBITDA wzrósł o ponad 11% rdr, do 306 mln zł, zysk brutto przekroczył 203 mln zł, a zysk netto wzrósł do blisko 162 mln zł.

Nasz wskaźnik rentowności kapitału zaangażowanego utrzymuje się powyżej 18%, a wskaźnik długu netto do EBITDA spadł do bardzo niskiego poziomu 0,6. Mamy dużo przestrzeni finansowej do wzrostu, którego potencjał potęgują korzystne trendy makroekonomiczne i transformacja cyfrowawskazuje Grzegorz Ochędzan, Wiceprezes ds. Finansowych AB S.A

Grupa AB od lat dzieli się sukcesem bezpośrednio z inwestorami, zarówno poprzez dywidendę, jak również poprzez skup akcji własnych. Walne Zgromadzenie uchwaliło 6 marca br. wypłacenie akcjonariuszom z zysku minionego roku finansowego 31,65 mln zł, czyli 2,00 zł dywidendy na akcję. To o 60% wyższa kwota niż rok wcześniej oraz o 100% więcej niż przed dwoma laty. Dzień dywidendy był ustalony na 15 marca br., a jej wypłata nastąpi 5 kwietnia. Akcjonariusze podczas WZ uchwalili również trzyletnie upoważnienie Zarządu do przeprowadzenia procesu buy-back, na który jest przeznaczone do 100 mln zł.

Widzimy przestrzeń do bezpośredniego dzielenia się sukcesem z akcjonariuszami, zapewniając również środki na bieżący rozwój biznesu. Cieszy mnie, że możemy wypłacać rosnące dywidendy. Dodatkowo zamierzamy wykorzystać narzędzie, jakim jest skup akcji własnych, gdyż jest to korzystny proces dla akcjonariuszy w sytuacji niedowartościowania walorów na GPWmówi Prezes Andrzej Przybyło.

Grupa AB może poszczycić się srebrnym medalem EcoVadis, plasując się w gronie 9% najlepszych dystrybutorów IT pod względem ESG. Jest również biznesowo najbardziej docenianą firmą w branży – m.in. po raz 9. z rzędu została wybrana Dystrybutorem Roku wg badania Context ChannelWatch 2023, po raz 7. z rzędu wygrała również plebiscyt IT Reseller – IT Champions oraz otrzymała szereg innych nagród, w tym od globalnych producentów IT.