Grupa AB kontynuuje program emisji obligacji: w sierpniu wyemituje papiery o wartości 80 mln zł

Największy dystrybutor IT i elektroniki użytkowej w Polsce oraz regionie CEE jest doceniany przez inwestorów za realizację długoterminowej strategii rozwoju oraz jakość fundamentów finansowych. W rezultacie marża nowej emisji obligacji będzie zbliżona do parametrów emisji z poprzednich lat.

Bank Pekao zakończył budowę księgi popytu na nową emisję obligacji niezabezpieczonych AB S.A. Duży popyt ze strony inwestorów instytucjonalnych na wszystkie oferowane 8 tys. walorów o wartości nominalnej 10 tys. zł każdy (łączna wartość emisji to 80 mln zł) sprawił, że marża została ustalona na 260 punktów bazowych, co jest poziomem zbliżonym do wcześniejszych emisji z lat 2018-2022.

– Dziękujemy za zaufanie i docenienie jakości Grupy AB jako emitenta. Jednym z naszych wyróżników rynkowych jest stabilność i siła finansowa – cieszymy się, że zostało to zauważone. Dywersyfikacja źródeł finansowania wpisuje się w naszą strategię, dlatego – nawet pomimo zabezpieczenia finansowania działalności źródłami bankowymi – jesteśmy aktywni na rynku obligacyjnym – komentuje Andrzej Przybyło, Prezes Zarządu AB S.A.

Emisja obligacji zaplanowana jest na 18 sierpnia br., a obligatariusze otrzymają wypłatę odsetek co pół roku w oparciu o wskaźnik WIBOR 6M, powiększony o wspomnianą marżę 2,6 pp. Wykup obligacji nastąpi 18 lutego 2027 roku (obligacje 3,5-letnie). Papiery te – tak jak dotychczasowe emisje – mają być notowane na rynku Catalyst GPW.

Warto zauważyć, że Grupa AB przeprowadziła już z sukcesem w lipcu 2022 roku emisję niezabezpieczonych obligacji, która była pierwszą udaną emisją w Polsce do instytucji finansowych po wybuchu wojny w Ukrainie, a Grupa AB jako jakościowy emitent uplasowała tę emisję przy takiej samej marży jak dla emisji obligacji zrealizowanych w latach 2018 i 2020.