Podwojony zysk netto i sprzyjające otoczenie na kolejne okresy: Grupa AB po IV kwartale 2020 roku

Przyspiesza dynamika wzrostów wyników największego dystrybutora IT oraz elektroniki użytkowej w Polsce i regionie CEE. Grupa AB rośnie szybciej niż rynek dzięki strategicznemu przygotowaniu na przyspieszenie trendów cyfryzacji oraz dzięki mocnemu osadzeniu w e-commerce i wiodącej pozycji na dwóch najszybciej rosnących rynkach geograficznych w Europie w 2020 roku – Polsce i Czechach. W roku kalendarzowym 2020 przychody Grupy AB zbliżyły się do 12 mld PLN, a zysk netto do 100 mln PLN. To absolutnie rekordowe wartości.

Wybrane wyniki finansowe:

Q1-Q4 2020 Q4 2020
mln PLN Zmiana rdr mln PLN Zmiana rdr
Przychody 11.918,8 +27,3% 4.243,6 +30,5%
EBITDA 151,1 +43,8% 70,0 +77,6%
Zysk netto 99,9 +64,0% 52,9 +97,9%

 

Dolnośląska Grupa AB w drugim kwartale roku finansowego 2020/2021 (okres październik-grudzień 2020 roku, czwarty kwartał roku kalendarzowego 2020) zanotowała ponad 4,2 mld PLN przychodów. Wynik EBITDA (70 mln PLN) wzrósł o blisko 78%, a wynik netto (53 mln PLN) prawie się podwoił. Wypracowanie tak spektakularnych wzrostów zysków jest wynikiem nie tylko dynamicznego powiększenia skali biznesu Grupy AB, ale również istotnego polepszenia rentowności sprzedaży (+0,44 pp na poziomie EBITDA, +0,42 pp na poziomie netto).

– Grupa AB stała się firmą e-commerce, mocno stawiamy na nowe technologie w każdym aspekcie działalności. Jednocześnie zbudowaliśmy trwałe przewagi konkurencyjne dzięki wysokiemu poziomowi automatyzacji transakcji handlowych i procesów logistycznych. Wypracowaliśmy wiodącą pozycję w zakresie e-commerce, a także platformy cloud. Stosujemy też sztuczną inteligencję do optymalizacji oferty i podnoszenia rentowności sprzedaży zarówno naszej, jak i naszych klientów – mówi Andrzej Przybyło, Prezes Zarządu Grupy AB

– Dzięki narzędziom wykorzystującym uczenie maszynowe i systemom business intelligence zwiększyliśmy efektywność działu handlowego oraz optymalizujemy zakupy i ofertę handlową. W zaledwie kilkanaście miesięcy zwiększyliśmy dzienny odsetek sprzedawanych indeksów towarowych z 20% do ponad 33%, przyciągnęliśmy też nowych klientów i umocniliśmy się na pozycji lidera rynkowego. Mamy potencjał do dalszego wzrostu marż dzięki dalszej optymalizacji procesów, jak również dzięki wykorzystaniu dźwigni skali działania. Jej zwiększanie będzie z kolei efektem naszych przewag rynkowych oraz dynamiki samego rynku. Widzimy, że w naszym regionie, a szczególnie w Polsce, nadrabianie braków w sprzęcie elektronicznym dopiero się rozpoczęło. Dlatego z optymizmem patrzymy w przyszłość – dodaje Zbigniew Mądry, Członek Zarządu, COO w Grupie AB.

Z najnowszego badania Social Changes wynika, że w Polsce dopiero jedna czwarta osób zakupiła chociaż jedno urządzenie elektroniczne w związku z przyspieszoną cyfryzacją życia w dobie pandemii. Zaległości w infrastrukturze są jednocześnie olbrzymie. Dobrze ilustruje to długoterminowa luka w wydatkach na IT per capita. W Polsce jeszcze w 2019 roku było to 107 USD, w Polsce, Czechach i na Słowacji łącznie 122 USD, podczas gdy średnia w Europie Zachodniej miała wartość 187 USD i nadal rosła. W 2020 roku średnia Polski, Czech i Słowacji wzrosła do 148 USD, a Europy Zachodniej – do 204 USD. Firma badawcza Gartner wskazuje, że globalne wydatki na sprzęt IT wzrosną w bieżącym roku w dwucyfrowym tempie o ponad 52 mld USD, przekraczając 705 mld USD. Tym bardziej – mając zupełnie inny punkt startowy niż największe, rozwinięte rynki jak USA czy Europa Zachodnia – Polska i region powinny nadal rosnąć szybciej, nadrabiając wieloletnie zaległości. Zdalna praca, zdalna nauka, zdalne załatwianie spraw urzędowych czy zdalne usługi medyczne wymagają dalszych inwestycji w IT, zarówno po stronie użytkowników finalnych, jak również przedsiębiorstw i administracji państwowej. Bardzo dynamicznie rośnie również w regionie sprzedaż online – w Polsce mówimy o dynamice +35% za rok 2020 z przekroczeniem progu 80 mld PLN, z czego asortyment „elektronika i media” odpowiadał za blisko jedną czwartą.

Grupa AB jest przygotowana do obsłużenia dalszego wzrostu popytu w regionie CEE, w tym w macierzystej Polsce – zarówno operacyjnie, jak również pod względem siły finansowej. Sprzyja nam wzrost popytu na elektronikę, wzrost rynku e-commerce oraz makroekonomia. Mając na względzie wysoką dynamikę zysków, bierzemy pod uwagę dzielenie się sukcesem biznesowym z akcjonariuszami. Oczywiście, o wszystkim zadecydują akcjonariusze pod koniec bieżącego roku podczas Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego rok obrotowy 2020/2021, który zakończy się 30 czerwca – wskazuje Grzegorz Ochędzan, Członek Zarządu, CFO w Grupie AB.

Warto zwrócić uwagę na największą w branży efektywność, którą wyraża najniższy wskaźnik kosztów do przychodów (SG&A za rok 2020 to zaledwie 2,2%). W ślad za wzrostem skali działalności w naturalny sposób zwiększyła się wartość kapitału pracującego netto, ale mimo to operacyjny cash flow w roku 2020 miał wartość +83,2 mln zł. Co więcej, Grupa AB zanotowała na koniec grudnia niższe o 20% zadłużenie netto niż rok wcześniej, które znajduje się na niskim, bezpiecznym poziomie (wskaźnik dług netto do EBITDA LTM poniżej 1,5).

Od końca pierwszego kwartału 2020 roku obserwowany jest rynkowy boom na laptopy, smartfony czy asortyment gamingowy. Zwiększony popyt dotyczy również m.in. asortymentu związanego z przechowywaniem danych oraz urządzeń sieciowych. W naturalny sposób następuje zwiększenie sprzedaży subskrypcji oprogramowania w chmurze (cloud), a Centrum Kompetencyjne AB przeszkoliło na licznych webinariach ponad 6 tys. osób (3 razy więcej rdr). Warto też zwrócić uwagę na zaawansowane projekty segmentu VAD – ten obszar wzrósł w AB o 78%, ponad dwa razy szybciej niż rynek.

W ramach narodowej walki z COVID-19 Grupa AB zainicjowała akcję #AByrazem, w którą zaangażowało się operacyjnie ponad 100 osób, a do potrzebujących trafiło blisko 1 tys. sztuk różnego rodzaju sprzętu. W ramach #AByrazem AB S.A. zdobyła i sfinansowała respiratory dla dwóch wrocławskich szpitali. Podarowała również potrzebującym placówkom zabawki i akcesoria dla dzieci oraz artykuły żywnościowe. Dodatkowo wraz z firmami Lenovo i Motorola Grupa AB przekazała sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny, a z partnerami w postaci firm Sharp, Whirlpool, Gorenje, Toshiba, Brita, Megabajt, Winix Grupa AB ufundowała licznym placówkom w całej Polsce urządzenia AGD, niezbędne do potrzebnej zmiany trybu pracy medyków (m.in. pralki, lodówki i kuchnie). #AByrazem działa dalej i wspiera walkę z pandemią koronawirusa w ślad za kolejnymi rozpoznanymi potrzebami.

Akcja #AByrazem została uhonorowana nagrodą specjalną za działania CSR na gali IT Reseller. Zespół Grupy AB odniósł zresztą historyczne poczwórne zwycięstwo – dodatkowo spółka AB została uhonorowana tytułem dystrybutora roku, najlepszym dyrektorem sprzedaży i marketingu została wybrana Patrycja Gawarecka, a Zbigniew Mądry – członek Zarządu AB S.A. ds. handlowych – został uhonorowany tytułem osobowość branży.