IV kwartał 2019 roku w Grupie AB: dwucyfrowy wzrost zysku netto w rekordowym kwartale z ponad 3 miliardami złotych sprzedaży

Grupa AB, notowany na GPW największy dystrybutor IT oraz elektroniki użytkowej w regionie CEE, zanotowała w drugim kwartale roku finansowego 2019/2020 (okres październik-grudzień 2019) 3.256,5 mln PLN przychodów, przekraczając pierwszy raz w historii 3 mld PLN kwartalnej sprzedaży. Sukces najwyższego sezonu sprzedażowego (przychody +10% rdr) przełożył się na wzrost wyniku EBITDA o 10% rdr, do 39,4 mln PLN oraz zysku netto – o 13%, do 26,7 mln PLN. Wraz z pomyślnym otwarciem nowego roku finansowego oznacza to bardzo dobre rezultaty całego pierwszego półrocza (okres lipiec-grudzień 2019): przychody przekroczyły 5,4 mld PLN (+12% rdr), wynik EBITDA 63 mln PLN (+12% rdr), a zysk netto 38 mln PLN (+9% rdr).

Cieszą nas kolejne rekordy, ale skupiamy się na generowaniu wartości dodanej w łańcuchu dostaw i wsłuchiwaniu się w potrzeby 16 tysięcy klientów. Cały zespół Grupy AB może czuć satysfakcję z pełnego wyzwań roku 2019, w którym pomimo zawirowań w otoczeniu konkurencyjnym wypracowaliśmy przychody o 932 mln PLN wyższe niż rok wcześniej, osiągając 9,4 mld PLN rocznej sprzedaży i stając się ósmym największym dystrybutorem w skali Europy. Zanotowaliśmy również solidne wyniki finansowe (105 mln PLN EBITDA i 61 mln PLN zysku netto), będące odzwierciedleniem realizacji konsekwentnej strategii zdywersyfikowanego rozwoju z wpisanym w nią bezpieczeństwem i długoterminowym budowaniem wartości. W 10 lat potroiliśmy skalę działalności i wiemy, jak osiągnąć jeszcze więcej – wskazał Andrzej Przybyło, Prezes Zarządu AB S.A.

Grupie AB sprzyjał rosnący popyt na elektronikę zarówno ze strony segmentu konsumenckiego, jak również korporacyjnego (dedykowany dział VAD) oraz korzystne uwarunkowania makroekonomiczne w regionie CEE. Grupa AB wykorzystuje również wewnętrzne atuty, jak najlepszą ofertę handlową, najszerszą bazę klientów i najefektywniejszą zautomatyzowaną logistykę wraz z nowoczesnymi rozwiązaniami wspierającymi e-commerce (85% sprzedaży realizowanej w modelu automatycznym). Warto zauważyć, że dużą dynamikę prezentują relatywnie nowe segmenty działalności, jak wpisująca się w światową rewolucję modelu sprzedaży software’u dystrybucja oprogramowania w chmurze (cloud), w ramach której Grupa AB w roku kalendarzowym 2019 sprzedała o 89% więcej usług niż rok wcześniej. Jednocześnie przestrzeń do dalszego wzrostu stwarzają solidne fundamenty finansowe.

Maksymalizując wartość dla akcjonariuszy, finansujemy wzrost skali działania ze źródeł zewnętrznych oraz w oparciu o gwarantujące bezpieczeństwo kapitały własne. W ramach finansowania dłużnego dywersyfikujemy okresy zapadalności poszczególnych instrumentów, opierając się na kredytach bankowych i obligacjach korporacyjnych. Obecne linie kredytowe mamy wykorzystane w mniej niż połowie, a nasz wskaźnik dług netto do EBITDA znajduje się na bezpiecznym poziomie 2,5 – powiedział Grzegorz Ochędzan, Członek Zarządu ds. Finansowych w AB S.A.

Sytuacja fundamentalna AB wydaje się nieodzwierciedlona na rynku kapitałowym, w związku z czym w połowie października 2019 roku został uruchomiony skup akcji własnych o wartości do 15 mln PLN, w ramach którego spółka zakupiła do tej pory za pośrednictwem Santander BM podczas sesji giełdowych ponad 25 tys. walorów.

Priorytetem jest dla nas rozwój biznesu, ale rozumiemy również wolę szerokiego kręgu akcjonariuszy, którzy oceniają giełdowy kurs jako wciąż mocno niedowartościowany (C/WK to jedynie 0,4, a C/Z tylko około 5), w związku z czym korzystne jest przeznaczenie części generowanej gotówki na wykorzystanie możliwości, jaką stwarza sytuacja na GPW. Oczywiście, pozytywnie oceniamy ogólny wzrostowy kierunek kursu akcji, zapoczątkowany w połowie zeszłego roku – powiedział Andrzej Przybyło, Prezes Zarządu AB S.A.