Przychody AB wzrosły w I kw. 2008 rdr o 90%

AB S.A. – jeden z największych dystrybutorów IT i elektroniki użytkowej w Europie Środkowo-Wschodniej zanotował w pierwszym kwartale 2008 roku 650 mln zł przychodów ze sprzedaży. To o 90% więcej niż w I kw. 2007 roku (342,5 mln). Jeszcze mocniej – aż ponad sześciokrotnie – wzrósł wypracowany przez Grupę zysk netto. W pierwszych trzech miesiącach 2008 AB zarobiło netto ponad 3,09 mln zł, wobec 423 tys. zł. w I kw. 2007.

– Wyniki I kw. wyglądają dobrze zarówno na poziomie jednostkowym jak i skonsolidowanym. Szczególnie ważne są dla nas efekty pracy nad wzrostem rentowności oraz konsolidacji z przejętym czeskim ATComputers Holding. Te dwa czynniki spowodowały, że przy istotnym – prawie dwukrotnym wzroście skali przychodów – zysk netto na poziomie skonsolidowanym wzrósł aż o 630%. Z punktu widzenia akcjonariuszy dobrą informacją jest również mocny wzrost zysku na akcję z 0,04 zł rok temu do 0,19 zł po pierwszym kwartale 2008 roku. W dobry sposób obrazuje to efektywność gospodarowania kapitałem i skuteczność sprzedaży, którą doceniają kontrahenci. Stąd nowe umowy dystrybucyjne. – komentuje Andrzej Przybyło, Prezes Zarządu AB S.A.
W I kwartale 2008 roku AB podpisała łącznie 12 kontraktów dystrybucyjnych, w tym 5 na Polskę i 7 na Czechy i Słowację.
– Są to zarówno kontrakty z nowymi dostawcami, jak i umowy rozszerzające dotychczasowoą współpracę np. w Polsce na pozostałe kraje regionu. Trzy następne umowy są w fazie finalizacji, a negocjowanych jest 10 kolejnych. Dzieje się tak m.in. ze względu na skalę naszej działalności. Dzięki akwizycji ATComputers Holding jesteśmy największą i najbardziej efektywną firmą sprzedającą rozwiązania teleinformatyczne w regionie – a przez to najważniejszym partnerem dla wielu światowych koncernów. Pierwsze efekty pracy na rynku czeskim i słowackim widać już w wynikach za I kw. 2008, a o trafności decyzji w pełni świadczyć będzie wynik całego 2008 i 2009 roku – dodaje prezes Przybyło.

Przychody i zysk netto Grupy AB w I kw. 2008 i I kw. 2007 roku I kw. 2008 I kw. 2007 Przychody ze sprzedaży (tys. zł) 649 821 342 516 Zysk netto (tys. zł) 3 092 423

AB S.A. to jeden z największych dystrybutorów IT i CE w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Notowana na warszawskiej GPW spółka prowadzi działalność w Polsce, Czechach i na Słowacji sprzedając produkty największych światowych producentów nowoczesnych technologii do ponad 12 tysięcy partnerów handlowych – dealerów, VAR, hipermarketów, integratorów, sklepów i hurtowni komputerowych. W skład Grupy AB wchodzą m.in. trzy spółki dystrybucyjne działające na trzech lokalnych rynkach(AB, AT Computers i AT Computer Slowacja), AT Compus (największy producent PC w Czechach), Comfor Stores (spółka zarządzająca siecią sklepów detalicznych własnych i franszyzowych). Obok ugruntowanej już pozycji na rynku sprzętu IT, Grupa AB z sukcesem prowadzi dystrybucję elektroniki użytkowej i produktów związanych z telefonią komórkową, poszerzając portfel produktów i poprawiając zyskowność działalności w związku z wykorzystaniem efektu skali.