Przychody i zysk netto grupy AB wzrosły w 2007 o prawie 50%

Warszawa, 18 lutego 2008 – AB S.A. – jeden z największych dystrybutorów IT i elektroniki użytkowej w Europie Środkowo-Wschodniej opublikował wyniki finansowe za czwarty kwartał 2007 roku. W ciągu 12 miesięcy ub. roku grupa zanotowała 1,8 mld zł przychodów i wypracowała ponad 14,1 mln zł zysku netto. Oznacza to wzrost obrotów o blisko 600 mln PLN (49%) rok do roku oraz wzrost zysku o 4,5 mln PLN (46%). W samym czwartym kwartale 2007 Grupa AB zarobiła ponad 10,5 mln PLN przy przychodach ze sprzedaży na poziomie ponad 840 mln PLN

– W wyniku uwzględnione zostały koszty akwizycji ATComputers Holding w Czechach, której efekty w całości widać będzie dopiero w wynikach za lata 2008 i 2009. Dzięki niej AB jest nie tylko największą i najbardziej efektywną firmą zajmującą się sprzedażą rozwiązań teleinformatycznych w regionie, ale przede wszystkim może zdobyć pozycję lidera branży w zakresie wzrostu zyskowności i stopy zwrotu na kapitale własnym. Kluczowe będzie wykorzystanie synergii istniejących między spółkami grupy działającymi w Polsce i w Czechach. Oznacza to m.in. uzupełnianie oferty na obu rynkach przy jednoczesnym spadku kosztów stałych. – komentuje Andrzej Przybyło, Prezes Zarządu AB S.A.

AB S.A. przejęło kontrolę nad czeskim ATComputers Holding 30 października 2007 roku. Czeska spółka jest jednym z 3 największych graczy na rynku dystrybucji IT w swoim kraju. W 2007 roku jej przychody wyniosły prawie 1 mld PLN, co przy rentowności netto na poziomie 1,75% pozwoliło spółce zarobić ponad 17 mln zł. AB w wynikach skonsolidowanych pokazało jedynie część zysków czeskiej spółki przypadającą na okres dwóch miesięcy kiedy to była ona już własnością AB. W pełni wyniki czeskiego holdingu będą konsolidowane od Q1 2008. Charakterystyczną cechą działalności czeskiej firmy jest również bardzo wysoki poziom zwrotu z kapitału własnego, który w 2007 roku osiągnął wartość 27,4%. W tym samym czasie ich wskaźnik rentowności aktywów ROA wyniósł 6,3%.