Q2 2023 w Grupie AB: wzrost zysku netto i marży operacyjnej oraz mocny spadek zadłużenia finansowego

Największy dystrybutor IT i elektroniki użytkowej w Polsce oraz regionie CEE umacnia pozycję lidera rynkowego, notuje kolejne wzrosty zysku EBITDA, zmniejsza zadłużenie rdr i jest przygotowany do dalszych wzrostów skali działania w otoczeniu korzystnych perspektyw rynkowych.

Grupa AB zanotowała w okresie kwiecień – czerwiec 2023 roku, podobnie jak przed rokiem, ponad 3 mld zł kwartalnej sprzedaży. Jednocześnie kontynuowała trend zwiększania generowanej marży operacyjnej i EBITDA, dzięki czemu kwartalny wynik EBITDA wzrósł do 54,5 mln zł, a zysk operacyjny przekroczył 48 mln zł. W okresie ostatnich czterech kwartałów Grupa AB wypracowała ponad 295 mln zł wyniku EBITDA (+28% rdr), 270 mln zł zysku operacyjnego (+27% rdr) i 158 mln zł zysku netto (+5% rdr) przy 15,2 mld zł przychodów (+1,2 mld zł, +8% rdr).

– Kolejny raz widzimy pozytywne efekty długoterminowej, bezpiecznej strategii rozwoju Grupy AB. W porównaniu do sytuacji sprzed roku zredukowaliśmy zadłużenie netto o ponad 25% rdr, czyli o blisko 69 mln zł, do 203,7 mln zł. Dokonaliśmy tego pomimo wypłacenia w styczniu ponad 20 mln zł dywidendy oraz konsekwentnej realizacji buy-backu za 8,4 mln zł w okresie lipiec 2022 – czerwiec 2023 roku. Nasz wskaźnik długu netto do EBITDA spadł poniżej 0,7, a jednoczenie pomimo mocnego wzrostu stóp procentowych i kosztów finansowych potrafiliśmy zwiększyć zysk netto – wskazuje Grzegorz Ochędzan, Wiceprezes ds. Finansowych w AB S.A.

Choć miniony kwartał był czwartym kwartałem roku finansowego 2022/2023, to najbliższy raport roczny Grupy AB będzie obejmował jeszcze bieżący kwartał ze względu na zmianę okresu roku finansowego – zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia obecny rok finansowy zakończy się z końcem września, a kolejne lata finansowe będą obejmowały okresy od 1 października do 30 września.

Patrząc na możliwości dalszego rozwoju i generowania wartości dla akcjonariuszy, perspektywy rynkowe rysują się optymistycznie.

– Realizujemy strategię długoterminowego wzrostu skali działania i wyników finansowych w oparciu o wielokierunkową dywersyfikację. Perspektywy oceniamy pozytywnie ze względu na silne trendy związane z transformacją cyfrową społeczeństw, firm i administracji państwowej, które są dodatkowo wspierane programami rządowymi i unijnymi. Mamy najszersze portfolio produktowe i nadal je rozszerzamy – ostatnio o rozwiązania cyberbezpieczeństwa Check Point, rozwiązania monitoringu wizyjnego Mobotix, rozwiązania sieciowe (w tym przemysłowe) i różnego rodzaju czujniki – Teltonika Networks oraz o marki Xiaomi i Tecno w segmencie telco. Z kolei dużym wydarzeniem dla polskiego rynku IT w trzecim kwartale jest przetarg na laptopy dla uczniów – wskazuje Andrzej Przybyło, Prezes Zarządu AB S.A.

W ostatnim czasie analitycy Ipopema Securities oraz DM BOŚ utrzymali rekomendacje „kupuj” i  podnieśli ceny docelowe akcji AB S.A. odpowiednio do 83,9 zł i 82,6 zł, co oznacza potencjał wzrostu kursu o około 40%.

Kwartalna konferencja online Grupy AB rozpocznie się w środę 23 sierpnia br. o godz. 10:30 – szczegóły i link dostępowy na http://www.ab.pl/r/1708