Rekordowy kwartał otwiera nowy rok finansowy Grupy AB

Największy dystrybutor IT i elektroniki użytkowej w Polsce oraz regionie CEE kontynuuje wzrost skali biznesu i realizowanych zysków. Grupa AB umacnia pozycję lidera rynkowego, sprzyja jej długoterminowy trend transformacji cyfrowej. W ocenie Zarządu akcje na GPW pozostają istotnie niedowartościowane, a w projektach uchwał na Walne Zgromadzenie zwołane na 6 marca br. znalazła się propozycja nie tylko wypłaty 2 zł dywidendy na akcję (+60% rdr), ale również upoważnienia Zarządu do przeprowadzenia skupu akcji własnych do kwoty 100 mln zł.

W I kw. roku finansowego 2023/2024 (IV kw. roku kalendarzowego 2023) Grupa AB zanotowała bardzo dobre wyniki finansowe, będące konsekwencją zarówno wzrostu sprzedaży, jak również optymalizacji wewnętrznej. Skonsolidowane przychody, po oczyszczeniu o efekt osłabienia korony czeskiej*, w jakiej raportuje spółka-córka ATC, przekroczyły po raz pierwszy w historii próg 5 mld zł. Dzięki utrzymaniu najniższego w branży poziomu wskaźnika kosztów SG&A, dalszej redukcji zobowiązań finansowych i zmniejszenia kosztów finansowych czy też optymalizacji kapitału pracującego netto, Grupa AB wypracowała w minionym kwartale ponad 71,5 mln zł skorygowanego zysku netto (+5,4% rdr). W okresie ostatnich czterech kwartałów, czyli w roku kalendarzowym 2022/2023, przychody Grupy AB przekroczyły 15,5 mld zł, wynik EBITDA wzrósł o ponad 11% rdr, do 306 mln zł, zysk brutto przekroczył 203 mln zł, a zysk netto wzrósł do blisko 162 mln zł.

O naszej silnej pozycji najlepiej świadczą fakty. Podczas gdy spółki porównywalne do nas realizowały mocno ujemne dynamiki sprzedaży i wyników finansowych, rynek w Europie i naszym regionie dostał zadyszki w całym roku 2023, my potrafiliśmy dalej rosnąć i to nawet pomimo efektu wysokiej bazy sprzed roku. Rok 2024, a w szczególności jego druga połowa, w prognozach ekspertów rynkowych, rysuje się już jako okres powrotu rynku IT do kolejnych wzrostów. Tym bardziej jesteśmy więc optymistycznie nastawieni do celów, jakie chcemy osiągnąć w najbliższych kwartałach w Grupie AB. Realizujemy długoterminową, bezpieczną strategię rozwoju, w której nieustannie szlifujemy efektywność operacyjną, kreujemy rynek i jednocześnie wsłuchujemy się w potrzeby 16 tys. aktywnych klientów, a także dbamy o solidne finanse – mówi Andrzej Przybyło, Prezes Zarządu AB S.A.

W roku kalendarzowym 2023 wypracowaliśmy 375,7 mln zł operacyjnego cash flow. Na koniec kwartału – pomimo wypłaty w trakcie roku dywidendy i prowadzenia skupu akcji własnych – zredukowaliśmy zadłużenie finansowe aż o 302,4 mln zł (-68% rdr), dzięki czemu zmniejszamy koszty finansowe. Nasz wskaźnik rentowności kapitału zaangażowanego utrzymuje się powyżej 18%, a wskaźnik długu netto do EBITDA spadł do bardzo niskiego poziomu 0,6. Mamy dużo przestrzeni finansowej do wzrostu dodaje Grzegorz Ochędzan, Wiceprezes ds. Finansowych Grupy AB.

IT w CEE skazane na sukces

Wzrost rynku IT wspiera szeroko rozumiana transformacja cyfrowa, dodatkowo wprowadzane są programy stymulujące popyt (np. bony dla nauczycieli na laptopy, program pożyczkowy na transformację chmurową czy program rozwoju dostępu do szybkiego internetu). W sprzęt IT inwestuje sektor publiczny, jak i prywatny, znajdujący w rozwiązaniach IT wzrost efektywności działania. Warto zwrócić również uwagę na unijne programy transformacyjne Next Gen EU (KPO) czy Digital Decade 2030. Istotnymi kwestiami są niezawodne i szybkie sieci przesyłania danych oraz cyberbezpieczeństwo. W obszarze cyberbezpieczeństwa Grupa AB nie tylko oferuje coraz szersze spektrum rozwiązań, ale również zaangażowała się w promowanie bezpieczeństwa cyfrowego i działania edukacyjne, organizując wydarzenia online i konferencje, aktywnie uczestnicząc w kampanii Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa. W rezultacie Centrum Kompetencyjne AB zostało wyróżnione tytułem Edukator Roku w Dziedzinie Bezpieczeństwa Cybernetycznego w prestiżowym ogólnoeuropejskim konkursie IT Europa Channel Awards.

Popyt na rozwiązania IT generuje również coraz szersza baza sprzętowa, stymulująca popyt odtworzeniowy. W tym aspekcie nie bez znaczenia pozostaje debiut kolejnej generacji najpopularniejszego na świecie systemu operacyjnego (Windows 12), co zwiększa wymagania sprzętowe. Już w październiku przyszłego roku Microsoft planuje zakończyć wsparcia dla Windows 10, podczas gdy dane StatsCounter wskazują, że ten system jest zainstalowany obecnie aż na około 70% desktopów.

Można powiedzieć, że rynek IT i elektroniki użytkowej w naszym regionie jest skazany na długoterminowy wzrost ze względu na trwającą transformację cyfrową i doganianie bardziej rozwiniętych gospodarek. Rozwój sztucznej inteligencji może dodatkowo zwiększyć spodziewane dynamiki – podkreśla Prezes Przybyło.

W Grupie AB stawiamy na zrównoważony rozwój. Chciałbym dodatkowo zwrócić uwagę na dynamicznie rozwijany segment rozwiązań zaawansowanych (VAD), który ma bardzo duży potencjał wzrostu w naszym biznesie, a jednocześnie zaawansowane rozwiązania IT są bardzo ważną częścią cyfrowej rewolucji. W ramach segmentu VAD posiadamy wykwalifikowane struktury zakupowe i sprzedażowe, silny zespół inżynierów i wsparcie Centrum Kompetencyjnego AB, które prowadzi szkolenia i certyfikowane egzaminy. Jesteśmy też liderem chmurowej dystrybucji oprogramowania z szerokim dotarciem do rynku SMB dodaje.

Firma badawcza Gartner prognozuje, że globalne wydatki na IT w 2024 roku przekroczą pierwszy raz 5 bln dolarów. Firmy badawcze Canalys czy Counterpoint Research wskazują na rosnący potencjał nawet słabiej zachowujących się do tej pory kategorii, jak notebooki czy komputery stacjonarne.

Rekomendacje, dywidenda, buy-back

Najnowsze rekomendacje analityków Ipopema Securities, DM BOŚ i Trigon DM wobec akcji AB brzmią „kupuj”, a wyznaczone ceny docelowe zawierają się w przedziale 85,5-91,9 zł, co oznacza potencjał wzrostu kursu o nawet ponad 20% wobec notowań z ostatnich sesji giełdowych. Taki zakres przyjął również Zarząd, proponując warunki możliwego skupu akcji własnych. Wśród projektów uchwał na najbliższe WZW, zwołane na 6 marca br., znajduje się trzyletnie upoważnienie Zarządu do przeprowadzenia procesu buy-back po cenie jednostkowej 1,00-92,00 zł za akcję. Na skup ma zostać przeznaczone do 100 mln zł.

Grupa AB zamierza jednocześnie pozostać spółką dywidendową. W projektach uchwał na ZWZ zaproponowano wypłacenie akcjonariuszom z zysku minionego roku finansowego 31,65 mln zł, czyli 2,00 zł na akcję. To o 60% wyższa kwota niż rok wcześniej.

Dla coraz szerszej grupy inwestorów na znaczeniu zyskują kwestie ESG. Grupa AB może poszczycić się srebrnym medalem EcoVadis, plasując się w gronie 9% najlepszych dystrybutorów IT pod względem ESG. Jest również biznesowo najbardziej docenianą firmą w branży – m.in. po raz 9. z rzędu została wybrana Dystrybutorem Roku wg badania Context ChannelWatch 2023, po raz 7. z rzędu wygrała również plebiscyt IT Reseller – IT Champions oraz otrzymała szereg innych nagród, w tym od globalnych producentów IT.

Konferencja wynikowa Grupy AB w formule online rozpocznie się 22 lutego br. o godz. 12:00 – kliknij aby dołączyć >

*na poziomie skonsolidowanym wyniki czeskiej grupy zależnej ATC przeliczone po stałym kursie CZK/PLN rdr; prezentacyjne oczyszczenie wyników Q4 2023 ze względu na istotną zmianę kursu waluty funkcjonalnej spółek zagraniczny Grupy AB. W działalności operacyjnej Grupa stosuje pełny hedging walutowy (rachunkowość zabezpieczeń)