AB na Targach Pracy Uniwersytetu Ekonomicznego

22 października (środa) jesteśmy na XVIII Targach Pracy Biura Karier UE „Spotkanie z Pracodawcą”
Zapraszamy w imieniu organizatorów:

godz. 10.00-15.00
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
budynek DCINiE