AB S.A. na wydarzeniu Made In Wroclaw

14 grudnia w Wrocławskim Centrum Kogresowym przy Hali Stulecia odbyła się całodniowa konferencja
„Made In Wroclaw” z udziałem twórców startupów i wrocławskich liderów biznesu.