AB SA Solidnym Pracodawcą Roku 2014

Spółka AB została wyróżniona w tegorocznej edycji ogólnopolskiego konkursu Solidny Pracodawca Roku. Nagroda jest potwierdzeniem wieloletnich dobrych praktyk oraz rzetelności działań spółki w zakresie polityki personalnej. Jest to już druga nagroda dla firmy w tym prestiżowym konkursie – w 2012 roku spółka otrzymała wyróżnienie Solidny Pracodawca Roku w kategorii branża IT.

Celem plebiscytu „Solidny Pracodawca Roku” jest wyłonienie najlepszych pracodawców w Polsce, którzy w swojej działalności promują najciekawsze rozwiązania z zakresu HR oraz dbają o rozwój pracowników. Kapituła decyduje o wyborze laureatów na podstawie takich kryteriów, jak przestrzeganie prawa pracy, jasna ścieżka kariery, system motywacyjny oraz społeczna odpowiedzialność firmy. AB SA od lat konsekwentnie wdraża kompleksowe programy szkoleniowe, dzięki którym pracownicy zarówno wzmacniają swoje kompetencje, jak i mają możliwość realizacji indywidualnych celów.

Solidny pracodawca