AB wśród Asów Polskiej Gospodarki

Bardzo miło jest nam poinformować, że AB S.A. znalazło się w gronie Asów Polskiej Gospodarki – 320 firm kluczowych dla rozwoju polskiej ekonomii.

ASY to Aktywa Strategiczne polskiej gospodarki, które spełniają dwa z trzech kryteriów: wysokość rocznych przychodów mieści się w przedziale od 200 mln PLN do 6 mld PLN, całkowity bilans roczny jest większy niż 172 mln PLN i nie przekracza 8 000 mln PLN, a liczba zatrudnionych pracowników mieści się w granicach 250-5000 osób.

Zgodnie z wynikami analiz przeprowadzonych w krajach Europy Zachodniej ta kategoria przedsiębiorstw decyduje o sile i konkurencyjności gospodarki danego kraju.

Program „Asy Polskiej Gospodarki” to inicjatywa Instytutu Wolności, który został objęty patronatem Ministra Rozwoju RP, wicepremiera Mateusza Morawieckiego