Akcjonariusze AB zdecydowali o 20 mln zł dywidendy i zwiększeniu puli na skup akcji własnych o 95 mln zł

1,25 zł dywidendy na akcję trafi do akcjonariuszy już 16 stycznia. Akcjonariusze uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu zamykającym rok finansowy 2021/2022 zadecydowali również o umożliwieniu spółce przeprowadzenia skupu akcji w celu ich umorzenia na znacznie większą niż dotychczas skalę.

W roku finansowym 2021/2022 Grupa AB wypracowała kolejne rekordowe wyniki – ponad 151 mln zł zysku netto (+22% rdr) i 231 mln zł wyniku EBITDA (+27% rdr) przy 14 mld zł sprzedaży (wzrost o 1 mld zł). Z kolei w pierwszym kwartale nowego roku finansowego (okres lipiec-wrzesień 2022 r.) skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły o 22% rdr, do blisko 3,8 mld zł, wynik EBITDA zwiększył się o ponad 46% rdr, do 58,6 mln zł, a zysk netto – nawet pomimo ogólnorynkowego wzrostu kosztów odsetkowych – wzrósł o 25% rdr, do 31,1 mln zł.

– Mamy za sobą bardzo udany rok finansowy oraz widzimy dalsze pozytywne perspektywy rynkowe. Realizujemy więc zapowiedzi bezpośredniego dzielenia się sukcesem z akcjonariuszami, zarówno w formie dywidendy, jak również kontynuowanego skupu akcji własnych. Pragnę jednocześnie podkreślić, że priorytetem pozostaje dla nas bezpieczeństwo rozwoju działalności operacyjnej, co implikuje ostrożność w wydawaniu gotówki – mówi Andrzej Przybyło, Prezes Zarządu AB S.A., największego dystrybutora IT i elektroniki użytkowej w Polsce oraz regionie CEE.

Grupa AB wypłaci akcjonariuszom 16 stycznia 2023 roku 1,25 zł dywidendy na akcję, co oznacza wzrost o 25% wobec dywidendy za wcześniejszy rok obrotowy. Dzień ustalenia praw do dywidendy to 29 grudnia br. Z kolei oportunistyczny skup akcji własnych w celu ich umorzenia ma obecnie pulę zwiększoną o 95 mln zł, do łącznie ponad 111 mln zł. Na podstawie uchwał podjętych dotychczas przez Walne Zgromadzenia, Spółka ma możliwości prowadzenia skupu akcji własnych do 20 grudnia 2023 roku w przedziale 1-79 zł za walor.