Andrzej Przybyło, Prezes AB: Zamierzamy kontynuować skup akcji, bo są niedowartościowane (Parkiet)

– Spółki z naszej branży, notowane na zagranicznych giełdach, mają zdecydowanie wyższe wskaźniki giełdowe, co w oczywisty sposób zwiększa zainteresowanie inwestorów naszymi papierami – twierdzi Andrzej Przybyło, Prezes AB S.A. – Nasze odczucia są zbieżne z tezą, że nasze akcje wciąż pozostają niedowartościowane. Dlatego po zakończeniu okresu zamkniętego przed publikacją raportu okresowego zamierzamy kontynuować skup akcji własnych – dodaje Przybyło w wywiadzie z dziennikarką Katarzyną Kucharczyk (Parkiet).

– Widzimy siłę rynku i potencjał do dalszych wzrostów. To, że w ostatnich sprawozdaniach finansowych pokazaliśmy dużą wartość zapasów, wskazuje kierunek, w jakim podążamy. Aby obsłużyć rosnący popyt, potrzebujemy towarów. (…) Stawiamy na długoterminowy zrównoważony i zdywersyfikowany wzrost oraz stabilność i przewidywalność. Przekroczyliśmy już 15 mld zł rocznego obrotu, zwielokrotniliśmy też zyski na przestrzeni ostatnich lat i mamy apetyt na znacznie więcej – dodaje Andrzej Przybyło.

Zapis całego wywiadu dostępny jest w czwartkowym wydaniu dziennika ekonomicznego „Parkiet” (17.08.23), a także na serwisie parkiet.pl. Polecamy lekturę >