Centrum Kompetencyjne AB S.A. docenione za zaangażowanie w obchody Europejskiego Miesiąca Cyberbezpieczeństwa

Czy wiesz, że za nawet 95% zagrożeń cyberbezpieczeństwa w firmach odpowiadają pracownicy? To znaczy, że gdyby nie pochopność i błędy ludzkie, 19 z 20 naruszeń, z jakimi się spotykamy, nie miałaby miejsca – donoszą wyniki „The Global Risks Report 2022” Światowego Forum Ekonomicznego.

Każdy – firmy i sami pracownicy starają się temu zaradzić zagrożeniom i zrozumieć lepiej, jak chronić siebie i swoje dane online. Szczególny akcent na popularyzację wiedzy, zwiększanie świadomości i wymianę dobrych praktyk w obszarze cyberbezpieczeństwa położony był w październiku, który od lat jest Europejskim Miesiącem Cyberbezpieczeństwa (European Cyber Security Month – #ECSM). W Polsce tę kampanię koordynuje NASK.

Z tej okazji Centrum Kompetencyjne AB S.A. przygotowało webinar pt. „Bezpieczna Ścieżka Online: Poradnik dla Użytkowników Internetu”. Spotkanie poprowadzili eksperci AB S.A.: Maria Mirowska-Grzeszna, Junior Networking Engineer i Milosz Jaworski, Senior Consultant – CyberSecurity & Network Solution.

W ramach działań zostaliśmy docenieni przez NASK i otrzymaliśmy dyplom – podziękowanie – za inicjatywę i zaangażowanie w tegoroczne obchody Europejskiego Miesiąca Cyberbezpieczeństwa 2023.

Na stronie: https://bezpiecznymiesiac.pl/ można znaleźć wiele cennych materiałów tematycznych. Bądź bezpieczny!