Dobre praktyki AB w prestiżowym Raporcie CSR

Działania CSR Grupy AB zostały wyróżnione w raporcie „Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2022. Dobre praktyki”.

Coroczna publikacja przygotowywana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu to największy w Polsce przegląd inicjatyw CSR i zrównoważonego rozwoju. W najnowszej 21. edycji znajdziemy łącznie 1705 inicjatyw realizowanych przez 272 firmy. Wśród nich są 4 pożyteczne praktyki Grupy AB.

1️. AByrazem dla Ukrainy
2️. Uruchomienie bezpłatnego dostępu do poradni psychologicznej dla pracowników
3️. Promocja produktów certyfikowanych TCOCertified w kanale B2B
4️. Projekt „AByrazem” – pomoc potrzebującym
Serdecznie dziękujemy!

Raport dostępny jest < pod linkiem >