Działania AB SA w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu po raz kolejny docenione! 

Z dumą ogłaszamy, że cztery inicjatywy AB S.A. (dobre praktyki ESG) zostały wyróżnione w 22. edycji raportu „Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki 2023”, opracowanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Dobre praktyki AB, które znalazły się w raporcie:

  • Edukacja partnerów handlowych i konsumentów w zakresie wiedzy technologicznej i cyfrowej (realizowane głównie poprzez działalność Centrum Kompetencyjnego AB).
  • Budowanie świadomości w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez organizację cyklu szkoleń z udzielania pierwszej pomocy.
  • Bezpłatny dostęp do internetowej poradni psychologicznej dla pracowników.
  • Oznaczanie produktów TCO Certified.

Kreowanie i utrwalanie pozytywnych postaw, edukacja i budowanie platform wymiany wiedzy, a także podejmowanie działań na rzecz wsparcia Pracowników i Partnerów stanowią integralny element działania AB. Element, który jest ważny dla nas i naszego zespołu.

Link do Raportu: https://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-2023/

Raport FOB to największy w Polsce przegląd inicjatyw CSR i zrównoważonego rozwoju.  W 22. edycji zaprezentowano 1046 działań podjętych przez 266 firmy.
W Raporcie znajdziecie też ciekawe i merytoryczne artykuły dotyczące ESG. Polecamy