Godziny pracy AB S.A. w okresie 24.12.2014 – 7.01.2015