Grupa AB utrzymuje dwucyfrowe tempo wzrostu

Zbliżeniem do rekordowych 14 mld zł sprzedaży i przekroczeniem 220 mln zł wyniku EBITDA zamknęła ostatnie cztery kwartały Grupa AB, największy dystrybutor IT i elektroniki użytkowej w Polsce oraz regionie CEE. Dzięki skupieniu na dojrzałych rynkach Polski, Czech i Słowacji, pokrywaniu wszystkich kanałów sprzedaży i segmentów rynkowych, dzięki postawieniu na nowe technologie i wypracowaniu największej efektywności w branży, Grupa AB z optymizmem patrzy na możliwości rozwoju w kolejnych okresach.

Wybrane rezultaty finansowe:

 Cztery kwartały (LTM)Q1 2022 (Q3 FY21/22)
 mln PLNZmiana rdrmln PLNZmiana do Q1 2021Zmiana do Q1 2020
Przychody13.796,5+10%3.328,3+11%+45%
Zysk brutto na sprzedaży532,6+14%131,0+7%+353%
Marża3,9%+0,2pp3,9%-0,2pp+0,3pp
EBITDA220,1+39%51,0+26%+115%
Marża1,6%+0,3pp1,5%-0,1pp+0,5pp
Zysk netto147,3+30%30,7+21%+153%
Kapitał własny (koniec okresu)1.131,3+18%1.131,3+18%+40%

Grupa AB w trzecim kwartale roku finansowego 2021/2022 (okres styczeń-marzec 2022 roku) zanotowała ponad 3,3 mld zł przychodów, co oznacza wzrost o 11,5% rdr oraz 45% wobec analogicznego okresu roku 2020. W porównaniu wobec wcześniejszych okresów różnica jeszcze mocniej rośnie w ślad za długoterminowym, dynamicznym rozwojem skali biznesu Grupy AB. Dzięki stabilności marż na bazie umów dystrybucyjnych, tradycyjnym skupieniu na rynku CEE (Polska, Czechy, Słowacja, ale bez jakiejkolwiek obecności na Wschodzie), korzystnej strukturze sprzedaży i największej efektywności operacyjnej w branży (wskaźnik SG&A) wynik EBITDA Grupy AB w I kw. 2022 r. wzrósł o 26% rdr, do 51 mln zł, co jest wartością ponad dwukrotnie wyższą niż przed dwoma laty. Pozwoliło to wypracować 30,7 mln zł kwartalnego zysku netto, odzwierciedlającego 21% wzrostu rok do roku oraz 153% zwyżki wobec I kw. 2020 roku.

Transformacja cyfrowa przyspiesza, a ostatnie dwa lata pokazały, że obsłużenie skokowo wyższego popytu zdecydowanie wymaga wcześniejszego przygotowania i przeprowadzenia dużych inwestycji, które my jako dystrybutor w odpowiednim czasie zaimplementowaliśmy. Myślimy i działamy długoterminowo z ostrożnością wpisaną w kulturę organizacyjną, dzięki czemu zwiększamy udziały rynkowe bez względu na uwarunkowania zewnętrznewskazuje Andrzej Przybyło, Prezes Zarządu AB S.A.

– Jesteśmy pionierem i liderem nowych technologii, jak e-commerce czy technologie chmurowe. W działalności operacyjnej stosujemy m.in. uczenie maszynowe   czy automatyzację procesów. To zwiększa nasz potencjał sprzedażowy i efektywność. Jednocześnie sprzedajemy we wszystkich kanałach, mamy zdywersyfikowaną bazę klientów i najszerszą ofertę. W rezultacie, dzięki odpowiednim inwestycjom,  jesteśmy przygotowani na wahania popytu, a oprócz segmentu konsumenckiego posiadamy ekspozycję na mocno rosnącą cyfryzację biznesu, administracji, na przetargi i zakupy finansowane przez duże granty krajowe oraz unijne. Naszym realnym celem jest dalsze długoterminowe utrzymanie wysokich dynamik wzrostudodaje Prezes Andrzej Przybyło.

Na koniec marca 2022 roku wartość kapitałów własnych Grupy AB przekroczyła 1,1 mld zł, a wartość zapasów magazynowych wzrosła do ponad 1,8 mld zł. To istotne w kontekście zerwanych łańcuchów dostaw i lockdownów w Chinach, które opóźniły wiele dostaw – wyłączone były duże miasta z fabrykami elektroniki i podzespołów, utworzyły się zatory w portach, nie działa transport kolejowy z Chin do Europy przez Ukrainę. Z kolei dzięki umowom dystrybucyjnym Grupa AB ma zagwarantowaną marżę na sprzedaży, a stany magazynowe pozwalają w możliwie pełny sposób obsługiwać klientów Grupy.

Duże wyzwania rynkowe wymagają solidnego przygotowania również od strony finansowej. Dlatego nasz bilans konsekwentnie budujemy w sposób konserwatywny, aby posiadać dużą poziom bezpieczeństwa w każdych warunkach i móc efektywnie odpowiadać na pojawiające się szanse rynkowe. Utrzymujemy wskaźniki finansowe na bardzo bezpiecznych poziomach, przykładowo wartość długu netto do EBITDA LTM to poniżej 1,4 mówi Grzegorz Ochędzan, Członek Zarządu ds. Finansowych w AB SA.

– Jednocześnie widzimy, że dokonana jakościowa ewolucja z dystrybutora sprzętu IT do firmy o charakterze technologicznym i dystrybutora ery nowej gospodarki  nie została jeszcze zdyskontowana przez rynek kapitałowy. Jesteśmy przekonani o dużym niedowartościowaniu akcji, co zresztą potwierdzają rekomendacje analityków giełdowych. Dlatego też prowadzimy skup akcji własnych – dodaje CFO Grupy AB.

Oprócz buy-backu akcjonariusze AB S.A. bezpośrednio uczestniczą w sukcesie biznesowym firmy dzięki dywidendzie, jaka została wypłacona w grudniu (1 zł brutto na akcję). Łącznie może to oznaczać prawie 33 mln zł wypłaconych akcjonariuszom.

Grupa AB prowadzi liczne inicjatywy z obszaru ESG. Oprócz kwestii środowiskowych i korporacyjnych, aktywnie włączyła się w walkę z pandemią koronawirusa (ogólnopolska akcja #AByrazem – do potrzebujących trafiło blisko tysiąc sztuk różnego rodzaju sprzętu, w tym respiratory). Z kolei w obszarze edukacji AB poprzez swoje Centrum Kompetencyjne prowadzi bezpłatne szkolenia, popularyzując dostęp do wiedzy technologicznej. Obecnie, w obliczu działań wojennych na Ukrainie, odpowiada również na wiele sposobów na potrzeby społeczności ukraińskiej – akcja #AByrazem dla Ukrainy. Oprócz pomocy rzeczowej i finansowej, Alsen z Grupy AB prowadzi zbiórkę używanych laptopów, które po odświeżeniu (zarówno software, jak i hardware) trafią poprzez Ministerstwo Edukacji Narodowej do ukraińskich dzieci.