Grupa AB w Q3 2022: wzrost wyniku EBITDA o 46% i dalsze zwiększenie udziałów rynkowych

Mocnymi wzrostami rezultatów finansowych otworzyła nowy rok finansowy 2022/2023 Grupa AB, największy dystrybutor IT i elektroniki użytkowej w Polsce oraz regionie CEE. Bazowanie na wzrostowym rynku Polski, Czech i Słowacji, wielokierunkowy rozwój i najwyższa efektywności w branży pozwalają Spółce na bezpośrednie dzielenie się  sukcesem z akcjonariuszami. 

Wybrane rezultaty finansowe:

 Rok finansowy 2021/22Q3 2022 (Q1 FY22/23)
 mln PLNZmiana rdrmln PLNZmiana rdr
Przychody14.030,8+7%3.793,3+22%
EBITDA231,4+27%58,6+46%
Marża1,6%+0,2pp1,6%+0,3pp
Zysk netto151,1+22%31,1+25%
Kapitał własny (koniec okresu)1.143,8+15%1.183,0+16%

 Grupa AB w Q3 2022: wzrost wyniku EBITDA o 46%
i dalsze zwiększenie udziałów rynkowych

Mocnymi wzrostami rezultatów finansowych otworzyła nowy rok finansowy 2022/2023 Grupa AB, największy dystrybutor IT i elektroniki użytkowej w Polsce oraz regionie CEE. Bazowanie na wzrostowym rynku Polski, Czech i Słowacji, wielokierunkowy rozwój i najwyższa efektywności w branży pozwalają Spółce na bezpośrednie dzielenie się  sukcesem z akcjonariuszami. 

Wybrane rezultaty finansowe:

 Rok finansowy 2021/22Q3 2022 (Q1 FY22/23)
 mln PLNZmiana rdrmln PLNZmiana rdr
Przychody14.030,8+7%3.793,3+22%
EBITDA231,4+27%58,6+46%
Marża1,6%+0,2pp1,6%+0,3pp
Zysk netto151,1+22%31,1+25%
Kapitał własny (koniec okresu)1.143,8+15%1.183,0+16%

Grupa AB zanotowała w pierwszym kwartale roku finansowego 2022/2023 (okres lipiec-wrzesień 2022 roku) blisko 3,8 mld zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o 22,2% rok do roku. Dzięki efektowi dźwigni operacyjnej skonsolidowany wynik EBITDA wzrósł o ponad 46% rdr do 58,6 mln zł. Uwarunkowania zewnętrzne w oczywisty sposób zwiększyły koszty finansowe ponoszone przez Grupę AB, jednak mimo to Grupa zwiększyła zysk netto o 25% rdr, wypracowując 31,1 mln zł.

Cyfryzacja społeczeństw trwale zwiększyła popyt na sprzęt i usługi IT, zarówno instytucjonalny jak i konsumencki, a niestabilność otoczenia podmiotów gospodarczych dodatkowo zwiększa ten popyt, gdyż dzięki rozwiązaniom IT mogą optymalizować bazę kosztową i zdobywać przewagi konkurencyjne. Cyfryzuje się też administracja publiczna. W rezultacie wysoki popytu na urządzenia IT utrzymuje się w każdych uwarunkowaniach. Z kolei nasz model biznesowy jest oparty na długoterminowych umowach dystrybucyjnych, dywersyfikacji biznesowej, antycypowaniu potrzeb klientów, dużych inwestycjach w rozwój i najwyższej w branży efektywności operacyjnej. To sprawia, iż potrafimy rosnąć szybciej niż sam rynek i jesteśmy partnerem pierwszego wyboru zarówno dla producentów, jak i resellerówmówi Andrzej Przybyło, Prezes Zarządu AB S.A.

Grupa AB dzięki swojej sile finansowej i logistycznej jest w stanie obsługiwać rosnący popyt i zapewniać ciągłą dostępność towarów w zmiennym otoczeniu ekonomicznym i geopolitycznym.

Wciąż widać ryzyko zaburzeń w globalnych łańcuchach dostaw, a trzeci kwartał to już okres tworzenia bazy magazynowej pod sezonowo najlepszy okres roku, czyli czwarty kwartał. Dlatego z sukcesem zwiększyliśmy stany magazynowe, by zabezpieczyć dostępność oferty dla naszych 16 tys. kontrahentów. Utrzymujemy przy tym wskaźniki finansowe na bardzo bezpiecznych poziomach, przykładowo wartość długu netto do EBITDA kształtuje się na poziomie 1,5 podkreśla Grzegorz Ochędzan, Członek Zarządu ds. Finansowych w AB SA.

Zakończony w czerwcu rok finansowy 2021/2022 był kolejnym rekordowym rokiem Grupy AB z 14 mld zł przychodów i 151 mln zł zysku netto. W rezultacie, przy zachowaniu priorytetu dla rozwoju działalności operacyjnej, Zarząd zaproponował Walnemu Zgromadzeniu zwołanemu na 15 grudnia br. uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w wysokości 1,25 zł  na akcję (wzrost o 25% wobec dywidendy zeszłorocznej). Akcjonariusze zdecydują również co do zwiększenia możliwej skali skupu akcji własnych z obecnych 16 mln zł do 111 mln zł.

Naszą ambicją jest długoterminowe pogodzenie potrzeb związanych z rozwojem działalności operacyjnej, która jest dla nas priorytetem, z dzieleniem się sukcesem z akcjonariuszami w sposób bezpośredni. Oprócz wypłaty dywidendy prowadzimy również skup akcji własnych, który jest drugim strumieniem wypłaty z zysków dla naszych inwestorów. Jesteśmy przekonani o wartości fundamentalnej naszych akcji, a potencjalne zwiększenie przez Walne Zgromadzenie skali buy-backu zaopatrzy nas, jeśli wystąpi taka potrzeba, w większe możliwości działania w interesie akcjonariuszy w tym zakresie – wskazuje CFO Grupy AB Grzegorz Ochędzan.