HR Najwyższej Jakości dla AB S.A.

Firma AB S.A. utrzymała wyróżnienie HR Najwyższej Jakości, przyznane w ubiegłym roku przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami.

Certyfikat HR Najwyższej Jakości przyznawany jest firmom o najlepszych standardach zarządzania kapitałem ludzkim, na podstawie obiektywnego badania realizowanej polityki personalnej. Wyróżnienie to oznacza, że stosując najlepsze praktyki i narzędzia zarządzania ludźmi, spółka AB jest wiarygodnym i rzetelnym pracodawcą.