List do Partnerów od Prezesa AB S.A. Andrzeja Przybyło

Szanowni Partnerzy,

z uwagą analizujemy wpływ pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 zarówno na nasz lokalny polski rynek, jak i na globalną gospodarkę. I nasz wniosek jest taki, że stoimy przed wyzwaniem, któremu możemy sprostać tylko wspólnie. Oczywiście, współpracujemy na co dzień. Ale teraz ta współpraca nabiera szczególnego znaczenia.

Dzięki współpracy z Państwem zbudowaliśmy największą w Polsce i regionie CEE siłę finansowo-logistyczną, dzięki której możecie Państwo zyskiwać również w okresach pełnych wyzwań, jak obecnie.

Wszyscy doskonale wiemy, jak istotną rolę w naszej branży odgrywa finansowanie. Zdajemy sobie także sprawę, że spowodowane pandemią ograniczenia w handlu i w popycie mogą wywołać u niektórych z Państwa pewne przejściowe problemy w tym obszarze. Dysponujemy stabilnym zapleczem finansowym. I wszędzie tam, gdzie realną przyczyną Państwa trudności będą wskazane wyżej negatywne zjawiska, będziemy starali się Wam pomóc. I nie będziemy się przy tym kierować chęcią maksymalizacji własnego zysku tylko wspólnego przezwyciężenia tych trudności.

Mamy rozbudowane, profesjonalne służby finansowe, księgowe i prawne. Możecie Państwo tego nie wiedzieć, ale na bieżąco bierzemy udział w różnych inicjatywach legislacyjnych, które mają służyć nie tylko nam, ale mają bezpośredni wpływ także i na Państwa komfort działalności. I ten potencjał również jesteśmy gotowi zaangażować, wspierając Was w rozwiązywaniu możliwych problemów, mogących wyniknąć z pandemii.

I wreszcie, dysponujemy optymalnymi zapasami towarów, zapewniającymi ich natychmiastową dostępność. Co jest istotne w kontekście pojawiąjących się przed naszą branżą nowych wyzwań. Takich jak na przykład zaspokojenie potrzeb rynku w zakresie dostawy rozwiązań do pracy zdalnej. Wartością dodaną są w tym obszarze, oprócz sfery sprzętowej, rozwiązania z zakresu oprogramowania. Tu również służymy pełnym doradztwem i wsparciem.

Nie bez znaczenia dla Państwa powinien być fakt, że AB jest polską firmą. Bo to oznacza, że nie odpuścimy polskiego rynku. Nie zostawimy swoich Partnerów, bo tak akurat wynika z kalkulacji ponadnarodowego biznesu, który dzisiaj jest tu, a jutro gdzie indziej.  Bo my albo jesteśmy tu, albo nas nie ma w ogóle. To coś więcej niż gołosłowne deklaracje. To gwarancja, że wykorzystamy wszystkie swoje zasoby, żebyśmy wspólnie przeszli przez ten kryzys możliwie suchą stopą.

Ale jest jeden warunek, żebyśmy mogli zrealizować to, co deklarujemy. Nasza siła i nasz potencjał wynika ze współpracy z Państwem. Abyśmy mogli skutecznie Was wspierać, potrzebujemy tej współpracy. To Państwo swoimi zamówieniami decydujecie o tym, na ile my będziemy w stanie wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom w razie potrzeby.

Rozdrabniając swoje zakupy na większą liczbę dostawców, ryzykujecie Państwo, że w  przypadku trudności po Waszej stronie, nigdzie nie będziecie traktowani z należytą uwagą i w rezultacie możecie zostać sami ze swoimi problemami.

Natomiast skupiając, w tej nadzwyczajnej sytuacji, swoje obroty w AB, macie Państwo gwarancję naszego pełnego zaangażowania i wszelkiej możliwej pomocy.

Zależymy od siebie nawzajem. W czasach dobrej koniunktury można tego nie doceniać i ulegać doraźnym korzyściom. Ale w trudnych chwilach musimy być realistami. I nie ulegać gołosłownym obietnicom czy perspektywom krótkoterminowych korzyści, ale postawić na sprawdzone od lat, a często już od dziesiątków lat relacje. To właśnie chcemy tym listem Państwu przekazać.

Z pozdrowieniami,

Andrzej Przybyło

Prezes Zarządu

AB S.A.