„TCO Certified to kompleksowe rozwiązanie dla nas oraz dla naszych klientów” [+zaproszenie na webinar]

Grupa AB jest wiodącym dystrybutorem rozwiązań IT w Europie Środkowo-Wschodniej. Promuje przejście na model gospodarki o obiegu zamkniętym, zapewniając swoim klientom obiektywne informacje produktowe z zakresu zrównoważonego rozwoju, części zamienne, a także usługi rozszerzonej gwarancji i serwisu.

Zbigniew Mądry – Chief Operational Officer i Vice-President AB S.A. oraz Patrycja Gawarecka – Dyrektor Sprzedaży i Marketingu AB S.A. zdają sobie sprawę, że popyt na bardziej zrównoważone produkty w sektorze IT szybko rośnie, choć nie jest jeszcze w pełni widoczny na wykresach sprzedaży. Aby pomóc w dokonywaniu odpowiedzialnych wyborów produktów IT, udostępniają swoim klientom informacje produktowe potwierdzone przez niezależnych weryfikatorów. Dokumenty potwierdzające certyfikację oraz narzędzie filtrujące, pozwalające w łatwy sposób na wybranie produktów o najlepszych właściwościach zrównoważonego rozwoju, są dostępne na platformie B2B abonline.pl.

„Szukaliśmy sposobów, aby podmiotom działającym na rynku dostarczyć więcej informacji produktowych z zakresu zrównoważonego rozwoju. Chcieliśmy również uniknąć ryzyka subiektywnego wyboru, gdybyśmy kryteria ustalali samodzielnie. TCO Certified rozwiązało te kwestie kompleksowo” – zauważa Patrycja Gawarecka.

„Zintegrowaliśmy dane z narzędzia Product Finder, dostępnego na stronie TCO Development, z naszą platformą B2B. Każdy certyfikowany produkt jest połączony z bazą produktów tcocertified.com. Informacja o certyfikacji jest widoczna na karcie produktu.”

„Niezwykle ważną rolę odgrywa możliwość wyszukiwania produktów, dlatego nasi partnerzy mogą wybrać opcję „TCO Certified” i filtrować produkty dostępne na platformie abonline.pl pod tym kątem. Obecnie oferujemy blisko 1000 certyfikowanych konfiguracji produktów i liczba ta systematycznie się zwiększa.”

Jakie korzyści przynosi Pani zdaniem TCO Certified?

„Produkty oznaczone jako zgodne z TCO Certified, zostały zweryfikowane pod kątem trwałości wykonania i możliwości naprawy opłacalnej ekonomicznie. Wybór produktu, który może być używany dłużej, to doskonały sposób na ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko i społeczeństwo,” wyjaśnia Patrycja Gawarecka.

„Każdy certyfikowany produkt przeszedł testy laboratoryjne i jest sprawdzony pod kątem możliwości ponownego wykorzystania. Został właściwie zaprojektowany, a następnie odpowiedzialnie wyprodukowany. Nadaje się również do naprawy, odnowienia i ostatecznie recyklingu. Produkty certyfikowane przeszły testy we wszystkich tych obszarach. Dlatego TCO Certified może służyć jako kryterium wyboru produktów w zgodzie z ideą wydłużania cyklu życia urządzeń IT.”

„Nawet jeśli najważniejszym kryterium są korzyści finansowe, TCO Certified jest nadal wartościowy, ponieważ certyfikowane produkty mają niski średnioroczny całkowity koszt posiadania,” podsumowuje Gawarecka.

Jakie inne narzędzia oferujecie, aby pomóc klientom w osiągnięciu bardziej zrównoważonego rozwoju?

„Stale dążymy do zwiększania dostępności części zamiennych, które mogą być zamawiane za pośrednictwem naszego centrum serwisowego, a następnie instalowane przez naszych serwisantów lub dowolnego partnera posiadającego odpowiednie kwalifikacje techniczne,” wyjaśnia Gawarecka.

Zbigniew Mądry dodaje: „Usługi, które świadczymy sprzyjają realizacji założeń gospodarki o obiegu zamkniętym. To między innymi wydłużony okres gwarancji na produkty, ubezpieczenie od przypadkowych uszkodzeń oraz oferowanie pogwarancyjnego serwisu sprzętu IT.”

Patrycja Gawarecka: „Badania branżowe pokazują, że użytkownicy końcowi oczekują wiarygodnej i niezależnie zweryfikowanej informacji produktowej w zakresie zrównoważonego rozwoju, aby dokonać właściwego wyboru. Ponadto, większość użytkowników końcowych nie chce płacić dodatkowo za zrównoważony produkt, jeśli ma on takie same cechy techniczne jak tańsza, mniej zrównoważona alternatywa. Dlatego ważne jest, aby pokazać, że cena zakupu i najbardziej popularne parametry techniczne nie powinny być jedynymi kryteriami wyboru.”

„Coraz większe znaczenie ma nasza rola dystrybutora oferującego klientom wartość dodaną. Możemy wykorzystać znajomość lokalnego rynku, aby wybrać cechy zrównoważonego produktu, które są najważniejsze w różnych scenariuszach sprzedaży, i przygotować zoptymalizowane wsparcie szkoleniowe dla partnerów. Usługi, takie jak DaaS (Device as a Service, urządzenie jako usługa) w tym długoterminowy wynajem, mogą być bardzo pomocne. Umożliwiają pokazanie klientom cechę trwałego produktu, którą jest niski średnioroczny koszt posiadania.”

„Sam produkt zgodny z ideą zrównoważonego rozwoju, może nie obronić się na rynku bez wsparcia. Potrzebujemy czegoś takiego jak „zrównoważony rozwój jako usługa”, gdzie fizyczny produkt jest dostarczany wraz z usługami dostosowanymi do lokalnego rynku i potrzeb użytkownika końcowego.”

Zrównoważone rozwiązania w IT — co można powiedzieć o ich przyszłości?

Zbigniew Mądry: „Rozwiązania IT będą z czasem stawać się coraz bardziej zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju, a wypracowywanie odpowiednich rozwiązań będzie wieloletnim procesem. Prym będą wiodły rynki nastawione na gospodarkę o obiegu zamkniętym”.

„Realizacja założeń gospodarki o obiegu zamkniętym i zrównoważonego rozwoju nie będą jednak możliwe bez zaangażowania w obszarze społecznym i zarządczym. TCO Certified gwarantuje niezależną weryfikację zgodności produktu w tych obszarach, co stanowi bardzo ważny krok naprzód. W przeciwnym razie nasi partnerzy i użytkownicy końcowi mogliby mieć trudności z oceną, jako że społecznie odpowiedzialna produkcja nie jest cechą fizyczną produktu.”

„Przewidujemy, że producenci będą zwiększać swoje zaangażowanie i tworzyć urządzenia w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju na każdym etapie cyklu życia produktu, postrzegając również dystrybutorów jako partnerów w tej dziedzinie.”

Promowanie skutecznych rozwiązań jest częścią naszej kultury biznesowej

„Grupa AB jest jednym z największych dystrybutorów IT i elektroniki użytkowej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Działa w Polsce, Czechach oraz Słowacji. Posiadamy w ofercie ponad 100 000 produktów i 800 marek, które trafiają do przeszło 16 000 partnerów biznesowych. Od 2006 roku jesteśmy notowani na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.”

Zbigniew Mądry, Chief Operational Officer, Vice President w AB S.A.

Więcej o TCO Certified na stronie: https://tcocertified.com/

ZAPROSZENIE NA WEBINAR O TCO CERTIFIED

Chcesz wiedzieć więcej na temat certyfikatu TCO Certified? Zastanawia Cię jakie znaczenie ma ten symbol? Jakie są wymagania stawiane przez TCO Development w drodze certyfikacji?

Jeżeli tak, koniecznie zapisz się na szkolenie z ekspertami TCO Development, które poprowadzą: Gabriella Mellstrand i Dmytro Kapotia.

W trakcie dowiesz się, dlaczego nabywcy proszą o TCO Certified i jak dostarczać certyfikowane produkty klientom. Szkolenie obejmie również studia przypadków oraz sesję pytań i odpowiedzi. Spotkanie będzie prowadzone w języku angielskim.

Szkolenie odbędzie się we wtorek 9 maja, w godzinach 10-11. Szczegóły i rejestracja:

https://www.abonline.pl/trainings-details/_/0/2121/