E-Faktura

Z myślą o Twojej wygodzie oraz bezpieczeństwie udostępniamy możliwość otrzymywania faktur w postaci elektronicznej (E-faktura).

E-faktura (faktura elektroniczna) zastępuje fakturę w formie papierowej, a w myśl obowiązujących przepisów ma taką samą moc prawną i jest w ten sam sposób księgowana i rozliczana.

Proponowane przez nas rozwiązanie zapewnia szybki i wygodny dostęp do wystawionych faktur po zalogowaniu się do systemu sprzedaży AB Online oraz bezpieczeństwo ich pobierania. Specjalne filtry pozwalają rozróżnić, które dokumenty zostały już pobrane, a które nie.

Zapraszamy do zapoznania się z poniżej załączonymi dokumentami. W celu aktywacji usługi prosimy o przesłanie do siedziby AB zgody w formie papierowej (Akceptacja E-faktura).

Przewodnik e-faktura

Regulamin e-faktura

Akceptacja e-faktura

Wycofanie akceptacji e-faktura

Zmiana adresu e-mail e-Faktura