Warunki kredytowe

Warunki kredytowe

Przedstawione poniżej warunki oferty dotyczącej limitów kredytowych, terminów płatności i możliwości zabezpieczeń są skierowane do partnerów handlowych AB S.A. Mają na celu uporządkowanie reguł udzielania kredytów kupieckich i zapewnienie wsparcia informacyjnego dla podmiotów starających się o przyznanie lub podwyższenie kredytu kupieckiego w ramach AB S.A. Jako jedni z nielicznych na rynku dajemy Ci swobodę w kształtowaniu i wyborze warunków finansowania. Oferta kredytowania partnerów handlowych jest wyrazem dbałości o spójność naszej polityki kredytowej, a tym samym odzwierciedla nasze podejście do współpracy opartej na zasadzie współdziałania i partnerstwa.

W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości nasi pracownicy Działu Kredytów i Należności udzielą Ci wszelkich niezbędnych informacji. Kontakt e-mail: kredyty@ab.pl, naleznosci@ab.pl, telefon: 71 39 377 648,

Jeśli Twoja firma rozpoczyna lub zamierza odnowić współpracę handlową z AB S.A., może się starać o przyznanie odroczonego terminu płatności i limitu kredytu kupieckiego. Przedsiębiorstwo z ugruntowaną pozycję rynkową ma prawo do ubiegania się o kredyt bez potrzeby zakupu towaru na zasadach gotówkowych. Pozostałym firmom wnioskującym o kredyt proponujemy pierwsze zakupy na zasadzie przedpłat. Wartość i okres obowiązywania przedpłat ustalamy indywidualnie, po kontakcie z pracownikiem działu kredytowego. To warunek konieczny, jednak jeszcze niewystarczający – niezbędne do otrzymania kredytu lub powiększenia limitu kredytowego jest też złożenie stosownego zabezpieczenia i pozytywna weryfikacja ryzyka kredytowego. Dopuszczalne przez nas zabezpieczenia opisane są w dalszej części (patrz: Zabezpieczenia kredytów kupieckich).

Jeśli chcesz kupować w AB S.A. z odroczonym terminem płatności, wypełnij wniosek kredytowy za pośrednictwem AB Online (www.abonline.pl – zakładka Wnioski Kredytowe) lub pobierz i złóż wniosek zamieszczony poniżej. Wypełniony wniosek wraz z dokumentami finansowymi przekazywany jest do weryfikacji do Działu Kredytów i Należności. Pamiętaj, że możemy zażądać dodatkowych, niestandardowych dokumentów, takich jak opinia bankowa, zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami czy referencje partnerów handlowych.

Wniosek kredytowy do pobrania

Terminy płatności

Zabezpieczenia kredytów kupieckich

Pozostałe zabezpieczenia